Wykaz kierunków na studia I stopnia i jednolite magisterskie

 

 

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

INFORMACJA O FORMIE STUDIÓW I SPECJALNOŚCIACH

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

 

 

1.

AGROBIZNES – profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

2.

BIOINŻYNIERIA

profil ogólnoakademicki 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

3.

EKONOMIA

profil praktyczny

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata;

specjalność: · handel (s, n) 

4.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

5.

LEŚNICTWO

profil praktyczny

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata; możliwość wyboru specjalności po 5 semestrze:

· gospodarka leśna (s, n)

· ochrona zasobów leśnych i środowiska (s, n)

· gospodarka łowiecka (s, n)

6.

ROLNICTWO

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

7.

TURYSTYKA I REKREACJA

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata 

8.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZIEMI

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

 

 

 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

 

 

1.

ANALITYKA WETERYNARYJNA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata

2.

WETERYNARIA

studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie trwają 11 semestrów

 

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

 

 

1.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA

profil praktyczny

studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata

 

2.

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata 

3.

BEZPIECZEŃSTWO i CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata 

4.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata 

5.

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku; kandydatów obowiązuje dodatkowo sprawdzian z kontaktu z koniem na jednym z trzech poziomów do wyboru przez kandydata

 

6.

MLECZARSTWO

profil praktyczny

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

7.

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

8.

ZOOTECHNIKA

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

 

1.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

 

2.

OGRODNICTWO

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata;

 

3.

SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

 

4.

ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

 

 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

 

 

1.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

2.

EKOENERGETYKA

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

3.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

profil praktyczny

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku; możliwość wyboru specjalności po semestrze 4:

  • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami
  • geodezyjno-kartograficzne bazy danych 

4.

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

  • specjalność: inżynieria przetwórstwa materiałów biologicznych ( s, n)

5.

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata; możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

 

  • inżynieria żywności (s, n)
  • technika motoryzacyjna i energetyka (s, n)
  • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (s, n)

6.

TRANSPORT I LOGISTYKA

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata; możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

  • inżynieria transportu i spedycja (s, n)
  • transport specjalistyczny (s, n)

7.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata; możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

  • inżynieria zarządzania produkcją i usługami (s, n)
  • zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego (s, n) 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

 

 

1.

BIOTECHNOLOGIA

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne (inżynierskie) pierwszego stopnia trwają 3,5 roku

2.

DIETETYKA

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3,5 roku

 

3.

GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

4.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

 

 

 

 

WYDZIAŁBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

 

 

1.

BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku,

2.

BIOKOSMETOLOGIA

profil ogólnoakademicki 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata 

3.

BIOLOGIA

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata; wszyscy studenci realizują specjalność biologia stosowana

 

4.

OCHRONA ŚRODOWISKA

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

 

s – studia stacjonarne

n – studia niestacjonarne