[ MENU DODATKOWE ]


Biokosmetologia

« wstecz

 

  Studia stacjonarne I stopnia 


 Ulotka PDFPlan studiówEfekty kształcenia  


 

Kierunek studiów
 
Biokosmetologia
Informacje kontaktowe
 
Rekrutacja

(uwzględniane przedmioty maturalne lub inny sposób w przypadku studiów II stopnia)

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. W zależności od indywidualnych osiągnięć zapisanych na świadectwie maturalnym tworzone są listy rankingowe. Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy (język obcy nowożytny) i jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia). Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

 

 
mnożnik
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
Przedmiot
obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3
2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

2,0
4,0
 

 

Forma studiów, czas trwania

(studia stacjonarne, niestacjonarne, I, II stopień)

 

 
Studia stacjonarne I stopnia – 7 semestrów (2018/2019)
Studia niestacjonarne I stopnia – 8 semestrów (2019/2020)
Krótka charakterystyka
 

Biokosmetologia to kierunek praktyczny, w ramach którego zrealizowane będzie 70% zajęć praktycznych. Student zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i produkcji biokosmetyków, jak i kosmetologii. Pozna właściwości naturalnych surowców kosmetycznych (roślinnych i zwierzęcych), w tym ekologicznych; metody ich pozyskiwania, przechowywania, jak również identyfikacji składników aktywnych. Będzie potrafił opracować innowacyjne receptury, sporządzać preparaty kosmetyczne; posługiwać się sprzętem niezbędnym do produkcji biokosmetyków oraz wykorzystywać aparaturę do zabiegów kosmetycznych. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków, w laboratoriach zajmujących się oceną składu i jakości kosmetyków, w jednostkach kontrolujących jakość surowców kosmetycznych, instytucjach badawczych, koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków, w firmach branżowych na stanowiskach konsultantów, technologów i menadżerów.

 

Praktyczne wykształcenie
 
  • zajęcia praktyczne w salach laboratoryjnych wyposażonych w nowoczesną aparaturę i sprzęt analityczny,
  • zajęcia terenowe odbywające się w zakładach produkujących kosmetyki, w laboratoriach badających skład i jakość kosmetyków,
  • praktyka 12 tygodniowa w zakładach sektora produkcji i technologii kosmetyków; jednostkach zajmujących się oceną i kontrolą jakości surowców kosmetycznych i kosmetyków,
 

 

 KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

 

Dział Organizacji Studiów: 
tel. 81 445 66 45 lub 81 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Biologii Środowiskowej
ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin
tel. 81 445 66 85, e-mail: dziekanat.biologii@up.lublin.pl