Regulamin Ustalania, Przyznawania i Wypłacania Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów

wprowadzony został zarządzeniem Rektora UP w Lublinie Nr 39/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.

 

Tekst ujednolicony – tylko do użytku wewnętrznego!

Tekst aktu prawnego:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Data wydania:
2011-07-27
Data wejścia w życie:
2011-10-01
Data obowiązywania:
2011-10-01
Tekst aktu ujednolicony: