Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wyborcze

KOMUNIKAT 1– Terminarz zebrań wyborczych
KOMUNIKAT 2 – Zebrania wyborcze na Wydziale Agrobioinżynierii
KOMUNIKAT 3 – Zebrania wyborcze na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
KOMUNIKAT 4 – Zebrania wyborcze na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
KOMUNIKAT 5 – Zebrania wyborcze na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
KOMUNIKAT 6 – Zebrania wyborcze na Biologii Środowiskowej
KOMUNIKAT 7 – Zebrania wyborcze na Wydziale Inżynierii Produkcji
KOMUNIKAT 8 – Zebrania wyborcze na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii
KOMUNIKAT 9 – Dokumenty wymagane na spotkaniach wyborczych
KOMUNIKAT 10 – Komunikat dotyczący BIP (aktualizacja 09.03.2020)
KOMUNIKAT 11 – czas pracy Biur Wyborczych
KOMUNIKAT 12 – podział mandatów
KOMUNIKAT 13 – Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych
KOMUNIKAT 14 – Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, Bibliotece oraz Wydawnictwie (Kolegium Elektorów)
KOMUNIKAT 15 – Zabranie wyborcze pracowników administracji (Kolegium Elektorów)
KOMUNIKAT 16 – Zebranie wyborcze pracowników obsługi
KOMUNIKAT 17 – Zebranie wyborcze doktorantów
KOMUNIKAT 18 – Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, Bibliotece oraz Wydawnictwie (Senat)
KOMUNIKAT 19 – Zabranie wyborcze pracowników administracji (Senat)
KOMUNIKAT 20 – Zmiana terminów części Wyborów
KOMUNIKAT 21 – Zmiana terminów zebrań wyborczych
KOMUNIKAT 22 – Informacje o komunikatach wyborczych
KOMUNIKAT 23 – Wznowienie procesu wyborczego
KOMUNIKAT 24 – Zebranie wyborcze na Wydziale Inżynierii Produkcji
KOMUNIKAT 25 – Zebranie wyborcze na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii
KOMUNIKAT 26 – Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych
KOMUNIKAT 27 – Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, Bibliotece oraz Wydawnictwie
KOMUNIKAT 28 – Zabranie wyborcze pracowników administracji
KOMUNIKAT 29 – Zebranie wyborcze pracowników obsługi
KOMUNIKAT 30 – Zebranie wyborcze doktorantów
KOMUNIKAT 31 – Zebranie wyborcze studentów WIP i WNoŻiB
KOMUNIKAT 32 – Zasady bezpieczeństwa spotkań wyborczych 
KOMUNIKAT 33 – Terminarz czynności wyborczych
KOMUNIKAT 34 – Zebranie Kolegium Elektorów
KOMUNIKAT 35 – Zabranie wyborcze pracowników administracji i obsługi (Senat)
KOMUNIKAT 36 – Zebranie wyborcze pracowników inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych, Biblioteki oraz Wydawnictwa (Senat)
KOMUNIKAT 37 – Zebranie kolegium Elektorów Uczelni
KOMUNIKAT 38 – Przewodniczący Kolegium Elektorów Uczelni
KOMUNIKAT 39 – Zgłoszeni Kandydaci
KOMUNIKAT 40 – Kandydaci do zaopiniowania przez Senat
KOMUNIKAT 41 – Spotkanie Kandydatów ze społecznością akademicką Uczelni
KOMUNIKAT 42 -Program oraz warunki debaty wyborczej Kandydatów na Rektora UP
KOMUNIKAT 43 Wybory Rektora UP w Lublinie na kadencję 2020-2024
KOMUNIKAT 44 Organizacja elektorów podczas wyborów 6 lipca
KOMUNIKAT 45 – Wynik wyborów dokonanych w dniu 6 lipca 2020 r.
KOMUNIKAT 46– Uzupełniające zebranie wyborcze na Wydziale Agrobioinżynierii w grupie profesorów i profesorów Uczelni

 

Lista Kolegium Elektorów Uczelni na Kadencję 2020 – 2024

Kolegium Elektorów Uczelni

Oświadczenia

Oświadczenie Kandydata na Rektora UP w Lublinie wraz z wyrażeniem zgody na kandydowanie

Ogłoszenia

KOMUNIKAT JM REKTORA Godziny Rektorskie
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

Akty prawne

Uchwała 29/2019-2020 z dnia 19.12.2019 w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020-2024
Bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu – Art. 29. ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.)
Bierne prawo wyborcze w wyborach Kolegium Elektrow Uczelni – Art. 25. ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.)
Regulamin wyborczy określający zasady organizacji wyborów oraz tryb powoływania rektora i członków wybieralnych organów kolegialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na kadencję 2020-2024

Ogłoszenia

KOMUNIKAT – godziny Rektorskie w związku z wyborami
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skład Komisji Wyborczej Uczelni 2020-2024

PRZEWODNICZĄCY:
prof. dr hab. Andrzej Junkuszew

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
dr hab. Leszek Rachoń, prof. uczelni

SEKRETARZ:
dr hab. Dariusz Stasiak, prof. uczelni

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu
dr hab. Ewa Król, prof. uczelni
dr hab. Jacek  Rechulicz
dr Piotr Stanek
mgr Jacek Pałyszka
mgr Wioletta Piwowarska
Monika Szymczuk