Ogłoszenia na zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości mniejszej niż 130 tys. zł
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za rok 2023
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za rok 2022
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za rok 2021
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2020
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2019
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2018
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2017
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2016
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2015
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2014
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2013
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2012
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2011
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2010
Zobacz

Uniwersytet, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego (§ 144 Statutu UP). Senat UP uchwala plan rzeczowo-finansowy Uczelni (§ 52 ust. 2 pkt 1 Statutu UP). Rektor podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni (§ 55 ust. 2 pkt 1Statutu UP). Kanclerz kieruje, z upoważnienia rektora, administracją i gospodarką Uczelni (§ 149 ust. 1 Statutu UP).

Sprawozdanie
Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
za rok 2023

Działania Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

 1. Sprawozdanie merytoryczne.
 • reprezentowanie studentów UP w Lublinie przed władzami uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi UP w Lublinie i na zewnątrz;
 • udział w Konwentach Przewodniczących Samorządów Studenckich;
 • udział w zjazdach Forum Uczelni Przyrodniczych;
 • udział w posiedzeniach Rady Uczelni;
 • udział w posiedzeniach Senatu;
 • udział w pracach organów Uczelnianych;
 • prowadzenie mediów społecznościowych Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego – Facebook i Instagram;
 • promowanie wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet oraz Samorząd Studencki;
 • współpraca z Biurem Organizacji i Toku Studiów;
 • współpraca z Biurem Stypendiów Studenckich;
 • współpraca z Biurem Promocji UP w Lublinie;
 • współpraca z przedstawicielami lubelskich mediów;
 • organizacja wydarzeń kulturalno- charytatywnych;
 • dystrybucja materiałów promocyjnych.
 1. Skład Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

Przewodnicząca: Kamila Stokłosińska
Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji: Julia Darowicka
Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej: Aleksandra Chrapek
Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Marketingu: Miłosz Pogorzelski
Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych: Aleksandra Kurzajewska
Wiceprzewodniczący ds. Sportu i Akcji charytatywnych: Julia Kwasek
Kierownik Sekretariatu: Klaudia Brzęk
Koordynator RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych: Łukasz Trociuk
Koordynator RUSS ds. Akcji Charytatywnych i Sportu: Przemysław Gwiazda
Koordynator RUSS ds. Kultury: Maria Krawczyk
Koordynator RUSS ds. Marketingu i social mediów: Weronika Huszcz

W dniach 22-23.03.2023 odbyły się uzupełniające do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie. Skład utworzyły następujące osoby:

Przewodnicząca: Kamila Stokłosińska
Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji: Weronika Huszcz
Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej: Aleksandra Chrapek
Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Marketingu: Miłosz Pogorzelski
Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych: Aleksandra Kurzajewska
Wiceprzewodniczący ds. Sportu i Akcji charytatywnych: Julia Kwasek
Kierownik Sekretariatu: Klaudia Brzęk
Koordynator RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych: Łukasz Trociuk
Koordynator RUSS ds. Akcji Charytatywnych i Sportu: Przemysław Gwiazda
Koordynator RUSS ds. Kultury: Maria Krawczyk
Koordynatora RUSS ds. social mediów: Aleksandra Ogrodnik
Koordynatora RUSS ds. rozwoju i szkoleń Julia Petrzak
Koordynatora RUSS ds. kol naukowych: Michalina Kwiatkowska
Koordynatora RUSS ds. Sportu: Olga Bociankiewicz

W dniach 18-19.10.2023 odbyły się wybory na kadencję 2023/2025 do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie. Skład utworzyły następujące osoby:

Przewodnicząca: Kamila Stoklosińska
Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji: Weronika Huszcz
Wiceprzewodniczący ds. Stypendiów i Osób z niepełnosprawnościami: Aleksandra Kurzajewska
Wiceprzewodniczący ds. Sportu i Akcji Charytatywnych: Aleksandra Maciejewska
Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej: Julia Petrzak
Wiceprzewodniczący ds. Marketingu i Partnerstwa: Łukasz Trociuk
Kierownik sekretariatu: Maria Krawczyk
Koordynatora RUSS ds. regulaminów i zarządzeń + członek rady Biblioteki: Michalina Kwiatkowska
Koordynatora RUSS ds. HR: Aleksandra Samula
Koordynatora RUSS ds. marketingu i współpracy partnerskiej: Karolina Wróbel
Koordynatora RUSS ds. Sportu: Małgorzata Ziemiańska
Koordynatora RUSS ds. akcji charytatywnych: Filip Dołgan
Koordynatora RUSS ds. Kultury: Aleksandra Sawicka
Koordynatora RUSS ds. rozwoju i szkoleń: Kacper Sławiński
Koordynatora RUSS ds. promocji uczelni: Bartłomiej Dziedzic
Koordynatora RUSS ds. social mediów: Aleksandra Witek
Koordynatora RUSS ds. kół naukowych: Liwia Arbatowska
Mateusz Wojtowicz: członek honorowy
Karolina Romańczuk: członek honorowy
Karol Ilczuk: członek honorowy
Olga Bociankiewicz: członek honorowy
Miłosz Pogorzelski: członek honorowy

 1. Opisy najważniejszych wydarzeń: 01.01.2023-31.12.2023

14.03.2023 – Organizacja turnieju „Nauczyciele kontra Studenci” przy współpracy z AZS UP Lublin;

30.03.2023 – Dni Otwarte Uniwersytetu Przyrodniczego;

20.04.2023 – Konferencja prasowa – spotkanie organizatorów Lublinalia – Lubelskie Dni Kultury Studenckiej;

25.04.2023 – Organizacja Akcji Honorowego Krwiodawstwa;

15.05.2023 – Organizacja wydarzenie „Miej oko na swój wzrok!” – badanie naukowe, którego celem jest dostarczenie informacji o wadach wzroku w środowisku studenckim;

18-21.05.2023 – Organizacja wydarzenia Lublinalia – Lubelskie Dni Kultury Studenckiej;

23.05.2023 – Organizacja wydarzenia sportowego Bieg Miejski w ramach Lublinialiów po Ogrodzie Saskim;

31.05.2023 – Organizacja wydarzenia KYNO-LOGICZNI |Felin;

01.07.2023 – Letni Dzień Otwarty Uniwersytetu Przyrodniczego;

25,27-28.09.2023 – Oprowadzanie studentów I roku po kampusie;

04.10.2023 – Szkolenie z Praw i Obowiązków dla Studentów Pierwszego Roku;

07.11.2023 – Organizacja Akcji Honorowego Krwiodawstwa;

13.11.2023 – Organizacja wydarzenie „Miej oko na swój wzrok!” – badanie naukowe, którego celem jest dostarczenie informacji o wadach wzroku w środowisku studenckim;

20-27.11.2023 – Zbiórka materiałów dla dzikich zwierząt dla Stowarzyszenia Leśne Przytulisko, Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt,

11-18.12.2023 – Organizacja zbiórki dla podopiecznych z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej,

 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2023:
Podziałka klasyfikacyjna Wydatki:
Zjazdy porozumienia samorządów studenckich, konferencje, szkolenia 5 410,00 zł
Materiały Promocyjne 6 650,11 zł
Wydarzenia kultury studenckiej 358,70 zł
Razem: 12 418,81 zł
 • Rok 2022

  Sprawozdanie
  Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  za rok 2022

  Działania Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

  1. Sprawozdanie merytoryczne.
  • reprezentowanie studentów UP w Lublinie przed władzami uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi UP w Lublinie i na zewnątrz;
  • udział w Konwentach Przewodniczących Samorządów Studenckich;
  • udział w zjazdach Forum Uczelni Przyrodniczych;
  • udział w posiedzeniach Rady Uczelni;
  • udział w posiedzeniach Senatu;
  • udział w pracach organów Uczelnianych;
  • prowadzenie mediów społecznościowych Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego – Facebook i Instagram;
  • promowanie wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet oraz samorząd studencki;
  • współpraca z Biurem Organizacji i Toku Studiów;
  • współpraca z Biurem Stypendiów Studenckich;
  • współpraca z Biurem Promocji UP w Lublinie;
  • współpraca z przedstawicielami lubelskich mediów;
  • organizacja wydarzeń kulturalno- charytatywnych;
  • dystrybucja materiałów promocyjnych.
  1. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

  Przewodniczący: Bartłomiej Szymczak
  Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji: Monika Szymczuk
  Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej: Michał Arciszewski
  Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Marketingu: Artur Niedzielski
  Kierownik Sekretariatu: Aleksandra Kurzajewska
  Koordynator RUSS ds. Stypendiów Socjalnych: Łukasz Trociuk
  Koordynator RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych: Wiktoria Kocój
  Koordynator RUSS ds. Akcji Charytatywnych: Kamil Stolat
  Koordynator RUSS ds. Kultury: Maria Krawczyk
  Koordynator RUSS ds. Marketingu i social mediów: Bartłomiej Woliński
  Koordynator RUSS ds. Kół Naukowych: Wiktoria Karczmarz

  W dniach 04-05.03.2022 odbyły się wybory uzupełniające do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

   Przewodnicząca: Monika Szymczuk
  Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji: Wiktoria Karczmarz
  Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej: Michał Arciszewski
  Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych – Aleksandra Kurzajewska
  Wiceprzewodniczący ds. Sportu i Akcji charytatywnych – Kamil Stolat
  Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Marketingu: Artur Niedzielski
  Kierownik Sekretariatu: Kamila Stokłosińska
  Koordynator RUSS ds. Stypendiów Socjalnych: Łukasz Trociuk
  Koordynator RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych: Wiktoria Kocój
  Koordynator RUSS ds. Akcji Charytatywnych: Witold Wojciechowski
  Koordynator RUSS ds. Kultury: Maria Krawczyk
  Koordynator RUSS ds. Marketingu i social mediów: Bartłomiej Woliński
  Koordynator RUSS ds. Kół Naukowych: Karina Skrzypoń

  W dniach 07-08.011.2022 odbyły się kolejne wybory uzupełniające do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

  Przewodnicząca: Kamila Stokłosińska
  Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji: Julia Darowicka
  Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej: Aleksandra Chrapek
  Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Marketingu: Miłosz Pogorzelski
  Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych – Aleksandra Kurzajewska
  Wiceprzewodniczący ds. Sportu i Akcji charytatywnych: Julia Kwasek
  Kierownik Sekretariatu: Klaudia Brzęk
  Koordynator RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych: Łukasz Trociuk
  Koordynator RUSS ds. Akcji Charytatywnych i Sportu: Przemysław Gwiazda
  Koordynator RUSS ds. Kultury: Maria Krawczyk
  Koordynator RUSS ds. Marketingu i social mediów: Weronika Huszcz

  1. Opisy najważniejszych wydarzeń:

   26.02.2022 – 9.03.2022 – Zbiórka artykułów na rzecz uchodźców z Ukrainy. W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, RUSS bezzwłocznie zorganizowała zbiórkę potrzebnych artykułów dla osób przybyłych z Ukrainy. Po zebrane dary mogli zgłosić się Wszyscy, którzy przebywali na terenie miasta Lublin.

  3-4.03.2022 – Wybory uzupełniające do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na kadencję 2021/2023.

  10-13.03.2022 – Udział w II Zjeździe Forum Uczelni Przyrodniczych. W czasie zjazdu zostały poruszone kwestie aktualnej sytuacja na Ukrainie oraz działania jakie zostały podjęte na poszczególnych uniwersytetach w ramach pomocy osobom z Ukrainy, w tym czasie odbyła się także, I Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu o charakterze międzynarodowym.

  16.03.2022 – 23.03.2022 – Zbiórka dla zwierząt z Ukrainy. Zbierane były najpotrzebniejsze artykuły takie jak karma mokra i sucha, artykuły higieniczne, obroże i smycze.

  7.04.2022 – Dni Otwarte Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  26.04.2022 – Organizacja Akcji Honorowego Krwiodawstwa.

  25-28.04.2022 – Organizacja zbiórki „Studenci Studentom – Zbiórka darów dla Studentów z Ukrainy”. W związku z wybuchem wojny na Ukrainie.

  28-29.06.2022 – Współorganizacja Kina Plenerowego wraz z Samorządem Studenckim Politechniki Lubelskiej oraz Radą Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

  25-28.08.2022 – Udział w wyjeździe organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (PSRP). Szkolenie dotyczyło Praw i Obowiązków Studenta, dzięki któremu członkowie rady samorządu mogli przeprowadzić szkolenie dla pierwszorocznych Studentów.

  17.10.2022 – Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta.

  7-8.11.2022 – Wybory uzupełniające do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na kadencję 2021/2023.

  23.11.2022 – szkolenie starostów pierwszego roku.

  28.11-01.12.2022 – zbiórka darów dla domu tymczasowego małych zwierząt Hemma. Artykuły zbierane podczas zbiórki były rzeczami, o które wystąpił dom tymczasowy. Udało się zebrać płyny do dezynfekcji, artykuły do utrzymania higieny,  podkłady dla gryzoni oraz podkłady higieniczne.  Zbiórka spotkała się z dużym uznaniem studentów uczelni, którzy chętnie przynosili dary.

  5-14.12.2022– organizacja zbiórki dla podopiecznych z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, oraz zbiórkę dla studentów pochodzących z Ukrainy. Podczas zbiórki dla dzieci, zbierano przedmioty takie jak artykuły szkolne, słodycze, zabawki. Następnie 15 grudnia po ostatnim dniu akcji odwiedziliśmy dom dziecka, przekazując zebrane rzeczy. Dzięki zbiórce na rzecz studentów z Ukrainy udało się utworzyć 10 paczek z żywnością trwałą dla najbardziej potrzebujących studentów. 

  1. Sprawozdanie finansowe za rok 2022:
  Podziałka klasyfikacyjna: Wydatki (zł)
  Zjazdy porozumienia samorządów studenckich, konferencje, szkolenia 5 379,00
  Materiały biurowe 3 202,76
  Wydarzenia kultury studenckiej 20 000,00
  Razem: 28 581,76

  Sprawozdania za lata poprzednie:

 • Rok 2021

  Działania Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

  I Sprawozdanie merytoryczne.

  • reprezentowanie studentów UP w Lublinie przed władzami uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi UP w Lublinie i na zewnątrz;
  • udział w Konwentach Przewodniczących Samorządów Studenckich;
  • udział w zjazdach Forum Uczelni Przyrodniczych;
  • udział w posiedzeniach Rady Uczelni;
  • udział w posiedzeniach Senatu;
  • udział w pracach organów Uczelnianych;
  • prowadzenie mediów społecznościowych Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego – Facebook i Instagram;
  • promowanie wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet oraz samorząd studencki;
  • współpraca z Biurem Organizacji i Toku Studiów;
  • współpraca z Biurem Stypendiów Studenckich;
  • współpraca z Biurem Promocji UP w Lublinie;
  • współpraca z przedstawicielami lubelskich mediów;
  • organizacja wydarzeń kulturalno- charytatywnych;
  • dystrybucja materiałów promocyjnych.

  II Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

  Przewodniczący: Bartłomiej Szymczak
  Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji: Monika Szymczuk
  Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej: Michał Arciszewski
  Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Marketingu: Artur Niedzielski
  Kierownik Sekretariatu: Aleksandra Kurzajewska
  Koordynator RUSS ds. Stypendiów Socjalnych: Łukasz Trociuk
  Koordynator RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych: Wiktoria Kocój
  Koordynator RUSS ds. Akcji Charytatywnych: Kamil Stolat
  Koordynator RUSS ds. Kultury: Maria Krawczyk
  Koordynator RUSS ds. Marketingu i social mediów: Bartłomiej Woliński
  Koordynator RUSS ds. Kół Naukowych: Wiktoria Karczmarz

  III Sprawozdanie finansowe za rok 2021:

  Podziałka klasyfikacyjna: Wydatki
  Zjazdy porozumienia samorządów studenckich, konferencje, szkolenia 2 800,00 zł
  Materiały reklamowe 1 913, 80 zł
  Wyposażenie biura Samorządu 14 571,14 zł
  Razem: 19 284,94 zł

   

 • Rok 2020

  Działania Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

  I Sprawozdanie merytoryczne.

  • reprezentowanie studentów UP w Lublinie przed władzami uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi UP w Lublinie i na zewnątrz;
  • udział w Konwentach Przewodniczących Samorządów Studenckich;
  • udział w zjazdach Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych;
  • udział w posiedzeniach Rady Uczelni;
  • udział w posiedzeniach Senatu;
  • udział w pracach organów Uczelnianych;
  • prowadzenie mediów społecznościowych Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego – Facebook i Instagram;
  • promowanie wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet oraz samorząd studencki;
  • współpraca z Biurem Promocji UP w Lublinie;
  • współpraca z przedstawicielami lubelskich mediów;
  • organizacja wydarzeń kulturalno- charytatywnych;
  • redagowanie artykułów do „Aktualności dla studentów”;
  • dystrybucja materiałów promocyjnych.

  II Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

  Przewodniczący: Jakub Kalinowski
  Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji : Bartłomiej Szymczak
  Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych Spraw Studenckich: Monika Szymczuk
  Wiceprzewodniczący ds. Sportu i akcji charytatywnych: Paweł Więcław
  Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej: Weronika Czuk
  Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Marketingu: Artur Niedzielski
  Kierownik Sekretariatu: Joanna Banaś
  Koordynator RUSS ds. Regulaminu Studiów: Justyna Dąbrowska
  Koordynator RUSS ds. Stypendiów Socjalnych: Aleksandra Sawczyk
  Koordynator RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych: Mateusz Jarmuł
  Koordynator RUSS ds. Sportu: Agnieszka Kłyż
  Koordynator RUSS ds. Akcji Charytatywnych: Szymon Żytkowski
  Koordynator RUSS ds. Kultury: Paulina Sawicka
  Koordynator RUSS ds. Wymiany Międzynarodowej i programu Erasmus: Kamil Stolat
  Koordynator RUSS ds. Finansów: Karolina Roman
  Koordynator RUSS ds. Marketingu i social mediów: Marcin Mioduszewski
  Koordynator RUSS ds. Kół Naukowych: Michał Arciszewski

  III Sprawozdanie finansowe za rok 2020:

  Podziałka klasyfikacyjna: Wydatki:
  Zjazdy porozumienia samorządów studenckich, konferencje, szkolenia 4 250,00 zł
  Materiały reklamowe 30,00 zł
  Dofinansowanie udziału studentów w konferencjach w ramach Studenckich Kół Naukowych 5 107,00 zł
  Dofinansowanie Studenckich Kół Naukowych za wyróżniającą się działalność naukową 35 353,54 zł
  Razem: 44 740,54 zł