Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia na zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości mniejszej niż 130 tys. zł
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za rok 2021
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2020
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2019
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2018
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2017
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2016
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2015
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2014
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2013
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2012
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2011
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2010
Zobacz

Uniwersytet, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego (§ 144 Statutu UP). Senat UP uchwala plan rzeczowo-finansowy Uczelni (§ 52 ust. 2 pkt 1 Statutu UP). Rektor podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni (§ 55 ust. 2 pkt 1Statutu UP). Kanclerz kieruje, z upoważnienia rektora, administracją i gospodarką Uczelni (§ 149 ust. 1 Statutu UP).

Działania Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

I Sprawozdanie merytoryczne.

 • reprezentowanie studentów UP w Lublinie przed władzami uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi UP w Lublinie i na zewnątrz;
 • udział w Konwentach Przewodniczących Samorządów Studenckich;
 • udział w zjazdach Forum Uczelni Przyrodniczych;
 • udział w posiedzeniach Rady Uczelni;
 • udział w posiedzeniach Senatu;
 • udział w pracach organów Uczelnianych;
 • prowadzenie mediów społecznościowych Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego – Facebook i Instagram;
 • promowanie wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet oraz samorząd studencki;
 • współpraca z Biurem Organizacji i Toku Studiów;
 • współpraca z Biurem Stypendiów Studenckich;
 • współpraca z Biurem Promocji UP w Lublinie;
 • współpraca z przedstawicielami lubelskich mediów;
 • organizacja wydarzeń kulturalno- charytatywnych;
 • dystrybucja materiałów promocyjnych.

II Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

Przewodniczący: Bartłomiej Szymczak
Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji: Monika Szymczuk
Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej: Michał Arciszewski
Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Marketingu: Artur Niedzielski
Kierownik Sekretariatu: Aleksandra Kurzajewska
Koordynator RUSS ds. Stypendiów Socjalnych: Łukasz Trociuk
Koordynator RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych: Wiktoria Kocój
Koordynator RUSS ds. Akcji Charytatywnych: Kamil Stolat
Koordynator RUSS ds. Kultury: Maria Krawczyk
Koordynator RUSS ds. Marketingu i social mediów: Bartłomiej Woliński
Koordynator RUSS ds. Kół Naukowych: Wiktoria Karczmarz

III Sprawozdanie finansowe za rok 2021:

Podziałka klasyfikacyjna: Wydatki
Zjazdy porozumienia samorządów studenckich, konferencje, szkolenia 2 800,00 zł
Materiały reklamowe 1 913, 80 zł
Wyposażenie biura Samorządu 14 571,14 zł
Razem: 19 284,94 zł

 

 • Rok 2020

  Działania Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

  I Sprawozdanie merytoryczne.

  • reprezentowanie studentów UP w Lublinie przed władzami uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi UP w Lublinie i na zewnątrz;
  • udział w Konwentach Przewodniczących Samorządów Studenckich;
  • udział w zjazdach Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych;
  • udział w posiedzeniach Rady Uczelni;
  • udział w posiedzeniach Senatu;
  • udział w pracach organów Uczelnianych;
  • prowadzenie mediów społecznościowych Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego – Facebook i Instagram;
  • promowanie wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet oraz samorząd studencki;
  • współpraca z Biurem Promocji UP w Lublinie;
  • współpraca z przedstawicielami lubelskich mediów;
  • organizacja wydarzeń kulturalno- charytatywnych;
  • redagowanie artykułów do „Aktualności dla studentów”;
  • dystrybucja materiałów promocyjnych.

  II Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

  Przewodniczący: Jakub Kalinowski
  Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji : Bartłomiej Szymczak
  Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych Spraw Studenckich: Monika Szymczuk
  Wiceprzewodniczący ds. Sportu i akcji charytatywnych: Paweł Więcław
  Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej: Weronika Czuk
  Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Marketingu: Artur Niedzielski
  Kierownik Sekretariatu: Joanna Banaś
  Koordynator RUSS ds. Regulaminu Studiów: Justyna Dąbrowska
  Koordynator RUSS ds. Stypendiów Socjalnych: Aleksandra Sawczyk
  Koordynator RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych: Mateusz Jarmuł
  Koordynator RUSS ds. Sportu: Agnieszka Kłyż
  Koordynator RUSS ds. Akcji Charytatywnych: Szymon Żytkowski
  Koordynator RUSS ds. Kultury: Paulina Sawicka
  Koordynator RUSS ds. Wymiany Międzynarodowej i programu Erasmus: Kamil Stolat
  Koordynator RUSS ds. Finansów: Karolina Roman
  Koordynator RUSS ds. Marketingu i social mediów: Marcin Mioduszewski
  Koordynator RUSS ds. Kół Naukowych: Michał Arciszewski

  III Sprawozdanie finansowe za rok 2020:

  Podziałka klasyfikacyjna: Wydatki:
  Zjazdy porozumienia samorządów studenckich, konferencje, szkolenia 4 250,00 zł
  Materiały reklamowe 30,00 zł
  Dofinansowanie udziału studentów w konferencjach w ramach Studenckich Kół Naukowych 5 107,00 zł
  Dofinansowanie Studenckich Kół Naukowych za wyróżniającą się działalność naukową 35 353,54 zł
  Razem: 44 740,54 zł