Zobacz wszystkie
20.02.2023

Przetarg ofertowy na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Głębokiej 31

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg...

Zobacz więcej
15.12.2022

Postępowanie ofertowe na dzierżawę powierzchni pod automaty vendingowe w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ogłoszenie postępowania ofertowego na dzierżawę powierzchni...

Zobacz więcej
25.11.2022

I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż łączną prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości UP w Lublinie położonych w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 102

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinieogłasza...

Zobacz więcej
02.11.2022

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na które składają się: 6 ciągników i 1 przyczepa

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłaszaprzetarg...

Zobacz więcej
03.08.2022

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych wraz zabudowaniami - polowa stacja doświadczalna Parczew

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg...

Zobacz więcej
30.06.2022

Zapytanie ofertowe: opracowanie strony internetowej projektu w 4 wersjach językowych oraz dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością wzroku i jej administrowanie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza do...

Zobacz więcej
20.06.2022

Zapytanie ofertowe: przeprowadzenie na podstawie umowy zlecenia badań sondażu diagnostycznego w terenie techniką ankiety bezpośredniej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza do...

Zobacz więcej
06.06.2022

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Płońskim, gm. Zamość

Ogłoszenie o przetargu (.pdf / 6MB) Regulamin przetargu...

Zobacz więcej
13.05.2022

Przetarg ofertowy na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu UP w Lublinie przy ul. Głębokiej 31 - unieważniony

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg...

Zobacz więcej
07.02.2022

Zapytanie ofertowe: przeprowadzenie szkolenia dla pracowników UP w Lublinie z zakresu metod zwinnych w zarządzaniu projektami - Agile Foundation - adaptacja do zarządzania projektami badawczymi

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zapytania...

Zobacz więcej

Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenia pochodzące z poprzedniej wersji strony Internetowej UP w Lublinie funkcjonującej do 16.04.2021
Zobacz więcej