Regulamin Pracy

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
wprowadzony został zarządzeniem Rektora nr 66 z dnia 9 października 2019 r.

Tekst aktu prawnego:
Data wydania:
2019-10-09
Data wejścia w życie:
2019-10-24
Data obowiązywania:
2019-10-24