Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 113/2020 z dnia 08 października 2020 r.

Status aktu prawnego:
obowiązujący
Data wydania:
2020-10-08
Data wejścia w życie:
2020-10-08
Data obowiązywania:
2020-10-08