Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. Aneta Nowakiewicz, prof. uczelni, Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Kierownik Zakładu Mikrobiologii (Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych), oraz pracownicy Zakładu: dr hab. Sebastian Gnat, prof. uczelni i lek.wet. Dominik Łagowski zostali redaktorami gościnnymi w wydaniu specjalnym czasopisma Antibiotics.

Aktualny IF czasopisma wynosi 4,639.

Serdecznie gratulujemy!

Strona wydania specjalnego
Zobacz