06.12.2021

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców przyznane dla lek. wet. Dominika Łagowskiego

Zobacz więcej
03.12.2021

Dr Michał Gondek laureatem nagrody prezesa PAN

Zobacz więcej
18.11.2021

Projekt dr Anny Nowaczek z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 5

Zobacz więcej
18.11.2021

Badania hormonów zwierząt przy użyciu specjalistycznego sprzętu w ofercie Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierząt

Zobacz więcej
18.11.2021

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Anatomii Zwierząt

Zobacz więcej
17.11.2021

Pozytywna ocena PKA dla weterynarii

Zobacz więcej
16.11.2021

Bezpłatne kursy i szkolenia oraz doradztwo zawodowe dla studentów

Zobacz więcej
05.11.2021

Postępowanie studenta na wypadek zachorowania na COVID-19

Zobacz więcej
28.10.2021

Dr hab. Marek Bieńko oraz dr hab. Radosław Radzki, prof. uczelni redaktorami gościnnymi wydania specjalnego czasopisma Animals (IF 2,752)

Zobacz więcej
28.10.2021

Prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, dr hab. Marta Dec, prof. uczelni, dr hab. Agnieszka Marek, prof. uczelni, dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak, prof. uczelni redaktorami gościnnymi w czasopiśmie Antibiotics (IF 4,639)

Zobacz więcej