Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Akredytacje

Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia
Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE).

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymał decyzję o przyznaniu akredytacji Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE). Tym samym potwierdzona została wysoka jakość kształcenia na kierunku weterynaria. Przyznana forma akredytacji obowiązuje do 2028 roku.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie otrzymał europejską akredytację już po raz trzeci, pierwszy raz miało to miejsce w 2005 r.

Europejskie Stowarzyszenie Wydziałów Weterynaryjnych (European Association of Establishments for Veterinary Education) powstało w 1988 r. Obecnie należy do niego około 100 wydziałów weterynaryjnych w Europie oraz w Izraelu i Turcji. Misją EAEVE jest ocena, promocja i wspieranie wysokiego poziomu kształcenia w zakresie medycyny weterynaryjnej.