Wydział

Medycyny Weterynaryjnej

  • UP
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

Szanowni Państwo, w związku z pojawieniem się przejściowych trudności w korzystaniu z nowej strony Wydziału, informujemy że istnieje jeszcze możliwość korzystania z dotychczasowej wersji pod adresem http://up-old.up.lublin.pl/weterynaria

20.04.2021

Spotkania z komisją akredytacyjną EAEVE

Zobacz więcej
19.04.2021

Harmonogram zajęć praktycznych w semestrze letnim

Zobacz więcej
09.04.2021

Zaproszenie na konferencję

Zobacz więcej
01.04.2021

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej
15.03.2021

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności

Zobacz więcej
26.02.2021

Realizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

Zobacz więcej
16.02.2021

Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem w Barcelonie

Zobacz więcej
11.02.2021

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Zobacz więcej
03.02.2021

Harmonogram szkoleń dla studentów kierunku weterynaria w ramach "Szkolenia Łączonego dla Osób Wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych'' - aktualizacja

Zobacz więcej
21.01.2021

Szkolenie Łączone dla Osób Wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych dla studentów kierunku weterynaria

Zobacz więcej