WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

17.09.2014


O G Ł O S Z E N I E
dla

I ROKU STUDIÓW
w roku akad.2014/2015
studia stacjonarne i niestacjonarne

Uroczyste wręczenie indeksów

odbędzie się 1 października 2014 r.
w Auli „Agro” ul. Akademicka 15 o godzinie 13.45


Dzień 1 października dla studentów I roku jest

dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

***


Wydawanie legitymacji studenckich od 30. 09. 2014 r. w Dziekanacie od godziny 10.00 do godziny 14.00. Warunkiem odbioru legitymacji jest dostarczenie: - umowy w dwóch egzemplarzach, - zaświadczenia lekarskiego


« wstecz