Seminarium szkoleniowe „Nowoczesny survival – aktywność dla każdego”

18 stycznia 2023 r. odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Klinikę Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Wydział Ogrodnictwa i architektury Krajobrazu) oraz Katedrę Turystyki i Rekreacji (Wydział Agrobioinżynierii).

uczestnicy survivalu oglądający prezentację krzesiwaW ramach spotkania wykłady wygłosił dr hab. Przemysław Tkaczyk prof. uczelni oraz gość specjalny, ekspert i instruktor sztuki przetrwania Paweł Szlendak z grupy Partyzanci Lubelszczyzny.

Program szkolenia obejmował m.in. zagadnienia dotyczące nauki topografii z wykorzystaniem map i nawigacji (kompas, busola), pozyskiwania wody oraz jej uzdatniania do spożycia, budowania schronień, rozpalania ognia z użyciem krzesiw, skutecznego przygotowywania ognisk w zależności od potrzeby, a także przetrwania w ciężkich warunkach np. w niskich temperaturach.

Prezentowane zagadnienia podkreślały atrakcyjność nowoczesnego survivalu jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego o wielokierunkowym zastosowaniu.

organizatorzy szkoleniaW szkoleniu udział wzięli absolwenci oraz studenci UP w Lublinie (kierunki: turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu, leśnictwo), jak również studenci UMCS.

Wszyscy uczestnicy seminarium szkoleniowego otrzymali certyfikat z zakresu nowoczesnych metod survivalowych. Ze względu na duże zainteresowanie planowane są kolejne tego typu wydarzenia.

Tekst: dr hab. Grażyna Kowalska, prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Agnieszka Jamiołkowska
zdjęcia: prof. dr hab. inż. Agnieszka Jamiołkowska