Kontakt

REKRUTACJA NA STUDIA I I II STOPNIA

Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
Kierunki studiów I stopnia: agrobiznes, analityka środowiskowa i przemysłowa, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, inżynieria ekologiczna, leśnictwo, rolnictwo,  technologia biosurowców i biomateriałów, turystyka i rekreacja, zielone technologie

Kierunki studiów II stopnia: zarządzanie w biobiznesie, turystyka i rekreacja

e-mail: 
tel. 81 445-68-43    

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
Kierunki studiów: analityka weterynaryjna, weterynaria

e-mail:
tel. 81 445-66-27    

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
Kierunki studiów I stopnia: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, hipologia i jeździectwo, kryminalistyka w biogospodarce, bioinformatyka w biogospodarce, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika

Kierunki studiów II stopnia: behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, doradztwo w obszarach wiejskich, hipologia i jeździectwo, zootechnika

e-mail:
tel. 81 445-65-01

WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kierunki studiów I stopnia: architektura krajobrazu, doradztwo ogrodnicze, ekologia miasta, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

Kierunki studiów II stopnia: architektura krajobrazu, doradztwo ogrodnicze, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ogrodnictwo, zielona urbanistyka, zielarstwo i fitoprodukty

e-mail:
tel. 81 445-60-95

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
Kierunki studiów I stopnia: ekoenergetyka, geodezja i kartografia, gospodarka obiegu zamkniętego, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria przemysłu spożywczego,  inżynieria środowiska, technika rolnicza i agrotronika, transport i logistyka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka przemysłowa

Kierunki studiów II stopnia: inżynieria środowiska, inżynieria przemysłu spożywczego, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

e-mail:
tel. 81 445-61-04

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
Kierunki studiów I stopnia: biotechnologia, dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

Kierunki studiów II stopnia: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka

e-mail:
tel. 81 445-68-61

WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Kierunki studiów I stopnia: biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, biologia, ochrona środowiska,  diagnostyka ekoprzestępczości, survival i animacja przyrodnicza

Kierunki studiów II stopnia: biokosmetologia, ochrona środowiska

e-mail:
tel. 81 445-60-61


 

Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia

e-mail:  ;  r

Kontakt w sprawie rekrutacji: tel.  81 445 65 39, 81 445 68 40

Informacje w j. ukraińskim i angielskim: tel. 81 445 66 91

Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15, pokój 211 i 209 (II piętro w budynku dostępna jest winda) 

Godziny pracy Biura: 7:00 – 15:00.


 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji

e-mail:

Kontakt tel. 081 445 66 30

Adres:  ul. Głęboka 31, pok. 115 F

 


 

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Biuro Szkoły Doktorskiej

e-mail:

Kontakt tel. 81 445 66 80

Adres: ul. Akademicka 13, pok. 474 B