Dostępny UPL

Projekt „Dostępny UPL”– nr  POWR.03.05.00-00-A002/21

 

Działania realizowane w projekcie będą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Wnioskodawca przeprowadził analizę specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uczelnia w ramach projektu zrealizuje ścieżkę MIDI. Projekt będzie realizowany w 8 zadaniach, które znacznie zwiększą dostępność uczelni we wszystkich 6 obszarach. Realizacja projektu daje szansę na kontynuowanie działań zmierzających do tworzenia uczelni dostępnej .Diagnoza dostępności uczelni na wejście, planowane działania oraz stan dostępności uczelni po zakończeniu projektu zostały opracowane w sformalizowanej współpracy z środowiskiem osób z niepełnosprawnościami tj. Fundacja Heros.

Celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Jak korzystać z wsparcia?

W ramach realizacji projektu „Dostępny UPL”- nr POWR.03.05.00-00-A002/21 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: pracujące lub studiujące w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie mają możliwość skorzystania z indywidualnych porad psychologicznych oraz prawnych.

Porady odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00 do 31.10.2023 r.

Wsparcie realizowane będzie w sposób indywidualny zależnie od potrzeb każdej osoby zgłaszającej się do korzystania ze wsparcia psychologicznego lub prawnego. Każdy uczestnik wsparcia ma możliwość skorzystania z porad prawnych oraz psychologicznych w nieokreślonej liczbie godzin.

Porady będą udzielane zgodnie z zasadą poufności rozmów z zachowaniem pełnej anonimowości.

W celu skorzystania z porad psychologicznych lub prawnych należy dokonać zgłoszenia:

telefonicznie pod numerem telefonu: 81 445 65 40, 668-342-221
e-mailowo: magdalena.lukasik@up.lublin.pl lub monika.kniaziuk@up.lublin.pl

lub osobiście pok. 210  Collegium Agronomicum (Agro II) ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin korzystania ze wsparcia psychologicznego oraz prawnego (.doc / 274KB)
Zobacz

Indywidualne doradztwo psychologiczne

Dla kogo: studenci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zakres tematyczny:

wsparcie ma na celu przełamanie kluczowych problemów psychologicznych osób z niepełnosprawnościami m.in.

  • trudności w kontaktach ze środowiskiem,
  • brak wsparcia i zrozumienia w środowiska
  • zmaganie się z uprzedzeniami i stereotypami,
  • obojętność społeczeństwa wobec niepełnosprawności,
  • społeczny ostracyzm
  • motywowanie osób z niepełnosprawnościami do udziału w zajęciach dodatkowych oraz dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Lokalizacja wsparcia: Uniwersytet Przyrodniczy Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

Porady odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00

Wsparcie realizowane będzie w sposób indywidualny zależnie od potrzeb danego Uczestnika projektu.
Każdy Uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z porad psychologicznych w nieokreślonej liczbie godzin porad – jest to uzależnione od jego potrzeb.

 

Indywidualne poradnictwo prawne

Dla kogo: studenci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zakres tematyczny:

poradnictwo prawne ma na celu zwiększenie wiedzy na temat uprawnień, ulg i świadczeń przysługujących osobom z niepełnosprawnościami, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób z niepełnosprawnościami w uczelniach wyższych.

Lokalizacja wsparcia: Uniwersytet Przyrodniczy Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

Porady odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00

Wsparcie realizowane będzie w sposób indywidualny zależnie od potrzeb danego Uczestnika projektu.
Każdy Uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z porad psychologicznych w nieokreślonej liczbie godzin porad – jest to uzależnione od jego potrzeb.