[ RELACJA ]

[ FOTOREPORTAŻ ]


*** ZAPROSZENIE ARCHIWALNE ***

Z przyjemnością informujemy, że rok 2015 jest rokiem jubileuszowym dla naszego Wydziału.

W związku z obchodami niniejszego jubileuszu

Komitet Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
zapraszają na:

XLII Sesję Naukową Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk

„ŻYWNOŚĆ-ZDROWIE-PRZYSZŁOŚĆ”

która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Centrum Kongresowym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13

ORGANIZATORZY:

 

Komitet Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

PATRONAT HONOROWY:

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. dr hab. Marian Wesołowski


Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski


 

Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę


 

prof. dr hab. Izabella Jackowska – Przewodnicząca
prof. dr hab. Barbara Baraniak
prof. dr hab. Zbigniew J. Dolatowski
prof. dr hab. Waldemar Gustaw
prof. dr hab. Jerzy Jamroz
prof. dr hab. Joanna Matysiak
prof. dr hab. Stanisław Mleko
prof. dr hab. Irena Perucka
prof. dr hab. Ewa Solarska
prof. dr hab. Zdzisław Targoński
dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
dr hab. inż. Paweł Glibowski
dr hab. inż. Małgorzata Karwowska
dr hab. Radosław Kowalski
dr hab. Małgorzata Materska
dr hab. Urszula Pankiewicz
dr hab. Magdalena Polak-Berecka
dr hab. inż. Joanna Stadnik
dr hab. inż. Dariusz Stasiak
dr hab. inż. Dominik Szwajgier
dr hab. Adam Waśko

dr hab. inż. Joanna Stadnik – Przewodnicząca
dr hab. inż. Małgorzata Karwowska – Z-ca przewodniczącego
dr inż. Karolina Wójciak – Sekretarz

Członkowie
dr inż. Tomasz Czernecki
dr inż. Anna Jakubczyk
dr inż. Dariusz Kowalczyk
dr Małgorzata Materska
dr inż. Aldona Sobota
dr inż. Anna Stój
dr Monika Sujka
dr inż. Marta Zalewska-Korona

CEL KONFERENCJI:

Sesje Naukowe KNoŻ PAN mają charakter cykliczny i od 2007 organizowane są co dwa lata przez krajowe ośrodki akademickie zajmujące się naukami o żywności. Celem XLII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk jest stworzenie forum do prezentacji najnowszych prac oraz osiągnięć naukowych i technologicznych w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka, jak również wymiana poglądów oraz doświadczeń pracowników jednostek naukowych i przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Podczas XLII Sesji Naukowej KNoŻ PAN będziemy obchodzić jubileusz 10-lecia Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie oraz 25-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Technologia i biotechnologia żywności
  • Żywienie człowieka
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności
  • Zgłoszenie uczestnictwa (e-mail, fax, listownie) do 15 lutego 2015
  • Przesłanie streszczeń wykładów plenarnych i komunikatów naukowych do 15 marca 2015
  • Przesłanie pełnych tekstów prac do druku w monografii do 15 marca 2015
  • Wniesienie opłaty do 15 kwietnia 2015

SPONSORZY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ GALERIA SPONSORÓW ]

 


PATRONI MEDIALNI:

 


PARTNER SESJI:

 


Komunikaty

 

 

Publikacja i wymogi edytorskie:

Streszczenia wykładów plenarnych i komunikatów naukowych będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.
Pełne teksty prac, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w monografii naukowej. Jedno zgłoszenie upoważnia do prezentacji jednego komunikatu naukowego (ustnie lub w formie posteru) oraz publikacji jednego pełnego tekstu w monografii naukowej.

Teksty prac przygotowane zgodnie z powyższymi zasadami, należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego w formie jednego egzemplarza wydruku oraz pliku elektronicznego na płycie CD w formacie MS Word (.doc/.docx).

Schemat nazwy pliku: Nazwisko_Imię_streszczenie.doc/Nazwisko_Imię_monografia.doc


PTTŻ O/Lubelski
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Skromna 8/212, 20-704 Lublin

tel: (081) 462 33 41
fax: (081) 462 33 45
e-mail: sesjapan@up.lublin.pl

Prace przygotowane niezgodnie z wymogami edytorskimi będą odsyłane do korekty.
Termin nadsyłania prac: 15 marca 2015

Sesja odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przy ulicy Akademickiej 15 (GPS: 51°14’36.8” N 22°32’34.4”E).