Pokaż mi co jesz, a powiem ci kim jesteś.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na nowy, dwusemestralny kierunek studiów podyplomowych: psychodietetykę.

Poszerza on wiedzę absolwentów kierunków studiów m.in. technologii żywności i żywienie człowieka, dietetyki, psychologii oraz pokrewnych.

Absolwent psychodietetyki ma gruntowną wiedzę z zakresu poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz psychologii. Perspektywy zatrudnienia obejmują poradnie dietetyczne i psychologiczne lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Znajomość psychiki pacjenta jest ważnym atutem w procesie terapeutycznym. Żywieniowe aspekty kondycji psychicznej, terapia zaburzeń odżywiania, psychodietetyka sportowa – to tylko część innowacyjnych przedmiotów, pozwalających zrozumieć mechanizmy działania organizmu człowieka.

Przykłady pozostałych przedmiotów: dietoterapia i żywienia kliniczne, psychologia stresu – techniki relaksacyjne i redukcji stresu, strategie i mechanizmy kontroli głodu u pacjentów, dialog motywujący.

Opłata za semestr wynosi 2000 zł  Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r. 

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni.

Więcej informacji znajduje się na stronie studiów podyplomowych psychodietyka