Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT – Staff Mobility for Training)

Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu (szkolenie praktyczne, warsztaty, seminarium, wizyta typu work shadowing – poznawanie pracy na danym stanowisku), które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia i które przyczynia się do podniesienia kompetencji pracownika. Szkolenie ma podnosić kwalifikacje bezpośrednio związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji. Pracownicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, aby podnosić swoje kompetencje, wymieniać doświadczenia, poszerzać wiedzę w danej dziedzinie, doskonalić umiejętności i kwalifikacje potrzebne w pracy

W celu zorganizowania wyjazdu szkoleniowego pracownik powinien indywidulanie skontaktować się z instytucją przyjmującą. Proponujemy skorzystanie z bazy umów podpisanych w ramach programu Erasmus + z uczelniami zagranicznymi dostępnej na naszej stronie.

UWAGA! 
Termin pierwszego naboru na wyjazdy w roku 2020/2021 upłynął 5 października 2020, termin drugiego naboru upłynął 15 listopada 2020. Obecnie trwa nabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń, a mobilności przyznawane będą do wyczerpania przeznaczonych dla Uniwersytetu środków.

Odbywanie mobilności pracowniczych możliwe jest w różnych trybach finansowanych na następujących zasadach:

 • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu odbycia szkolenia – przyznaje się finansowanie na 5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
 • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu odbycia szkolenia w formie online – przyznaje się finansowanie na 5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
 • mobilność mieszana, tzw. blended mobility – wyjazd do uczelni zagranicznej połączony z częściowo zdalną realizacją mobilności – przyznaje się finansowanie na dni robocze, w których pracownik faktycznie przebywał w jednostce zagranicznej
 • mobilność w pełni zdalna – odbywanie szkolenia w całości on-line – brak grantu z uwagi na brak wyjazdu (możliwość realizacji mobilności on-line tylko w roku akad. 2020/21)

Przedstawiamy Państwu listę dokumentów, które należy złożyć przed wyjazdem:

Rok akademicki 2021/22 (dla mobilności do realizacji tylko w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. – projekt 2020):

Wzór pisma o przełożenie mobilności na termin późniejszy (jeśli dotyczy, pismo należy dostarczyć do biura lub przesłać skan mailem nie później niż 1 tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia mobilności)

Aby uniknąć błędów i poprawek w dokumentach zgłoszeniowych zalecamy, aby przed wysłaniem Indywidualnego Programu Szkolenia do podpisu przez uczelnię zagraniczną przesłać dokument do sprawdzenia przez pracowników Biura Wymiany Akademickiej na adres email: anna.debska@up.lublin.pl

Po powrocie zapraszamy Państwa do naszego biura z następującymi dokumentami rozliczeniowymi:

Rok akademicki 2021-22 (dla mobilności zrealizowanych w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. – projekt 2020):

 • Potwierdzenie pobytu STT
 • Sprawozdanie z wyjazdu STT
 • Tekst w formacie edytowalnym (2000-3000 znaków) przybliżający pracownikom i studentom daną uczelnię/przedsiębiorstwo / klinikę, etc. (jakie możliwości otwierają się przed nimi jeśli pojadą na szkolenie/ praktykę, warunki życia, atrakcje turystyczne =CENNE WSKAZÓWKI DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW. Prosimy o załączenie zdjęć dobrej jakości w miarę możliwości. Tekst będzie wykorzystany w kwartalniku UP „Aktualności” i na stronie internetowej Erasmus UP

Dostaniecie Państwo także:

 • Link do Indywidualnego raportu z wyjazdu ( EU Survey), który będzie trzeba wypełnić on-line

Rok akademicki 2020-21:

 • Potwierdzenie pobytu STT
 • Sprawozdanie z wyjazdu STT
 • Tekst w formacie edytowalnym (2000-3000 znaków) przybliżający pracownikom i studentom daną uczelnię/przedsiębiorstwo / klinikę, etc. (jakie możliwości otwierają się przed nimi jeśli pojadą na szkolenie/ praktykę, warunki życia, atrakcje turystyczne =CENNE WSKAZÓWKI DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW. Prosimy o załączenie zdjęć dobrej jakości w miarę możliwości. Tekst będzie wykorzystany w kwartalniku UP „Aktualności” i na stronie internetowej Erasmus UP

Dostaniecie Państwo także:

 • Link do Indywidualnego raportu z wyjazdu ( EU Survey), który będzie trzeba wypełnić on-line

WYPELNIENIE TYCH 3 DOKUMENTÓW I DOSTARCZENIE OPISU MIEJSCA SZKOLENIA JEST WARUNKIEM ROZLICZENIA WYJAZDU

Tutaj znajdziecie Państwo ofertę wyjazdów w ramach tygodnia międzynarodowego przesyłanych bezpośrednio do naszego biura. Większy wybór tzw. staff weeks jest dostępny na stronie internetowej:

Imotion Staff Week Search

Oferty przesłane do naszego biura droga mailową: