Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT – Staff Mobility for Training)

Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu (szkolenie praktyczne, warsztaty, seminarium, wizyta typu work shadowing – poznawanie pracy na danym stanowisku), które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia i które przyczynia się do podniesienia kompetencji pracownika. Szkolenie ma podnosić kwalifikacje bezpośrednio związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji. Pracownicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, aby podnosić swoje kompetencje, wymieniać doświadczenia, poszerzać wiedzę w danej dziedzinie, doskonalić umiejętności i kwalifikacje potrzebne w pracy

W celu zorganizowania wyjazdu szkoleniowego pracownik powinien indywidulanie skontaktować się z instytucją przyjmującą. Proponujemy skorzystanie z bazy umów podpisanych w ramach programu Erasmus + z uczelniami zagranicznymi dostępnej na naszej stronie.

UWAGA! 
Termin  naboru na wyjazdy w  semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 będzie przeprowadzony w terminie od 3 stycznia 2022 do 27 stycznia 2022. Po tym terminie będzie trwał nabór  ciągły według  kolejności zgłoszeń.

Odbywanie mobilności pracowniczych możliwe jest w różnych trybach finansowanych na następujących zasadach:

  • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu odbycia szkolenia – przyznaje się finansowanie na 5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
  • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu odbycia szkolenia w formie online – przyznaje się finansowanie na 5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
  • mobilność mieszana, tzw. blended mobility – wyjazd do uczelni zagranicznej połączony z częściowo zdalną realizacją mobilności – przyznaje się finansowanie na dni robocze, w których pracownik faktycznie przebywał w jednostce zagranicznej

Przedstawiamy Państwu listę dokumentów, które należy złożyć przed wyjazdem:

Wzór pisma o przełożenie mobilności na termin późniejszy (jeśli dotyczy, pismo należy dostarczyć do biura lub przesłać skan mailem nie później niż 1 tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia mobilności)

Aby uniknąć błędów i poprawek w dokumentach zgłoszeniowych zalecamy, aby przed wysłaniem Indywidualnego Programu Szkolenia do podpisu przez uczelnię zagraniczną przesłać dokument do sprawdzenia przez pracowników Biura Wymiany Akademickiej na adres email: anna.debska@up.lublin.pl

Po powrocie zapraszamy Państwa do naszego biura z następującymi dokumentami rozliczeniowymi:

Dostaniecie Państwo także:

  • Link do Indywidualnego raportu z wyjazdu ( EU Survey), który będzie trzeba wypełnić on-line

WYPELNIENIE TYCH  DOKUMENTÓW I DOSTARCZENIE OPISU MIEJSCA SZKOLENIA JEST WARUNKIEM ROZLICZENIA WYJAZDU

Tutaj znajdziecie Państwo ofertę wyjazdów w ramach tygodnia międzynarodowego przesyłanych bezpośrednio do naszego biura. Większy wybór tzw. staff weeks jest dostępny na stronie internetowej:

Imotion Staff Week Search

Oferty przesłane do naszego biura droga mailową: