Rekrutacja na studia na rok akademicki 2021/2022 otwarta!

10 maja 2021 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie otworzył rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2021/2022. W tegorocznej ofercie znajduje się 51 kierunków studiów, w tym trzy nowości: analityka środowiskowa i przemysłowa, ekologia miasta, technologia biosurowców i biomateriałów.

 

Rekrutacja prowadzona przez system internetowy dostępny pod adresem: https://irk.up.lublin.pl  Postępowanie kwalifikacyjne jest w pełni oparte na wynikach egzaminu maturalnego.

 

Do 11 lipca 2021 r. Kandydat powinien zarejestrować się w systemie IRK i uzupełnić dane, wgrać zdjęcia, wpisać wyniki z matury oraz wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualnie wygenerowane konto. Opłata za jeden kierunek studiów wynosi 85 zł.

13 lipca br. nastąpi ogłoszenie wyników – komunikat o osobach zakwalifikowanych na studia dostępny będzie w systemie rekrutacyjnym.
Składanie dokumentów przez osoby, które zostały zakwalifikowane na studia, zaplanowano od 14 do 16 lipca – można je przesłać pocztą.

 

Przydatne informacje:
oferta studiów I stopnia
oferta studiów II stopnia
najczęściej zadawane pytania
progi punktowe

 

Nowości w ofercie:

analityka środowiskowa i przemysłowa (Wydział Agrobioinżynierii)
Absolwent studiów jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą kompetentnym do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów z obszaru zastosowań metod analitycznych w różnych gałęziach przemysłu oraz efektów oddziaływań przemysłu i innych działów gospodarki na środowisko. Kierunek jest realizowany we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

 

ekologia miasta (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu)
Absolwent kierunku ma całościowe, holistyczne spojrzenie na miasto jako system ekologiczny, w którym rozwiązania przestrzenne i urbanistyczne oraz społeczno-gospodarcze powinny harmonizować ze wszystkimi elementami przyrody. Jednym z tych elementów jest zieleń miejska czyli zespoły roślinności, które pełnią funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe.

 

technologia biosurowców i biomateriałów (Wydział Agrobioinżynierii)
Absolwent zdobywa specjalistyczną wiedzę umiejętności praktyczne związane z technologiami pozyskiwania, przetwarzania i sposobami oceny jakości biosurowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mikrobiologicznego m.in. z uwzględnieniem biomateriałów dla medycyny, biosurowców spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych, energetycznych, przemysłu nawozowego, drzewnego, lekkiego oraz olejarskiego.

 

——————————————————-
Więcej informacji o rekrutacji:
Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia
;
tel. 81 445 65 39, 445 68 85
Informacje w j. ukraińskim i angielskim: tel. 81 445 66 91