Ukazało się Zarządzenie Rektora w sprawie określenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021, ustalenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022 oraz określenia wzorów druków na podstawie, których komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz załącznikami:

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2021 r.
Zobacz
zał. nr 1
Zobacz
zał. nr 2
Zobacz
zał. nr 3
Zobacz
zał. nr 4
Zobacz
zał. nr 5
Zobacz
zał. nr 6
Zobacz
zał. nr 7
Zobacz
zał. nr 8
Zobacz
zał. nr 9
Zobacz