Informacje dla nowych Czytelników

Drodzy Studenci pierwszego roku – nowi Czytelnicy!

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znajduje się na ul. Akademickiej 15 i jest połączona z budynkiem Agro II. Otwarta jest dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, w soboty od 9.00-14.00.

 

W bibliotece gromadzone są wydawnictwa zwarte i ciągłe związane z profilem naukowym i dydaktycznym Uczelni. Tematyka obejmuje szeroko pojęte nauki rolnicze i przyrodnicze: w tym z zakresu weterynarii, zootechniki, rolnictwa, ogrodnictwa, agrobioinżynierii, inżynierii produkcji, a także do nauk o żywności, biotechnologii oraz biologii środowiskowej. Księgozbiór jest stale uzupełniany o polską i obcojęzyczną literaturę dostosowaną do nowych oraz istniejących kierunków studiów.

Studenci mogą w pełni korzystać z zasobów biblioteki pod warunkiem, że posiadają ważną legitymację, która równocześnie pełni rolę karty bibliotecznej. Zamawianie odbywa się przez katalog komputerowy, który jest dostępny z komputerów oraz smartfonów. Zalecamy studentom wybieranie lokalizacji dla książek: Księgozbiór Studencki, gdyż wybrane pozycje mogą być wypożyczone na 180 dni.

 

Zamówione książki można odebrać i oddawać w Wypożyczalni, która mieści się na parterze biblioteki. Czytelnik ma także możliwość zwrotu książki do wrzutni, która znajduje się w łączniku między biblioteką, a budynkiem Agro II. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie umożliwiające zwrot książki poza godzinami otwarcia biblioteki. Ponadto  Czytelnik ma możliwość dwukrotnego przedłużenia książki. Jeśli książka nie zostanie przedłużona lub oddana w terminie wówczas naliczana zostaje kara, która blokuje konto i możliwość zamawiania.

 

Czasopisma, podręczniki, encyklopedie, normy i inna literatura naukowa dostępne są także w postaci elektronicznej. Na stronie głównej znajduje się multiwyszukiwarka, która ułatwia przeszukiwanie zasobów, oraz bezpośrednie przekierowanie do baz danych, e- norm i Ibuk libry https://up.lublin.pl/nauka/biblioteka/ . Cyfrową ofertę biblioteki można znaleźć także w zakładce Zasoby https://up.lublin.pl/nauka/biblioteka/zasoby/

 

Elektroniczne zasoby biblioteki dostępne są na miejscu, na stanowiskach komputerowych w Informatorium i Czytelni (II i III p.) oraz poza siecią Uczelni. Zdalne korzystanie wymaga autoryzacji:  należy wykorzystać dane swojego konta bibliotecznego (numer legitymacji studenckiej/karty bibliotecznej oraz hasło) więcej informacji znajduje się na stronie: https://up.lublin.pl/nauka/biblioteka/zasoby/zasady-korzystania/ Szczegółowe informacje dotyczące zasobów elektronicznych można uzyskać w Informatorium I p. (s. 116 ), w godz. 8.00-17.00.

 

Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów obejmuje dwa piętra biblioteki (p. II i III), na których użytkownicy mają możliwość otwartego dostępu do wszystkich zasobów bibliotecznych. Książki i czasopisma ułożone są wg Klasyfikacji Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, co pozwala na szybkie odnalezienie zasobu o danej tematyce.

 

W Oddziale Wolnego Dostępu do Zbiorów można wypożyczyć, zwrócić i prolongować książki. Istnieje także możliwość zamówienia, a następnie wykorzystania na miejscu, materiałów uprzednio zamówionych z Magazynu (normy, prace doktorskie, książki wydane przed 1945 rokiem). Czytelnik może także zeskanować potrzebne artykuły lub fragmenty książek, a ponadto uzyskać fachową pomoc w zakresie wyszukiwania potrzebnych materiałów w katalogu BG UP, bazach danych, a także w zgromadzonym księgozbiorze.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania znajdują się w regulaminach:

Jak korzystać?

Czytelnia

Regulamin korzystania z Czytelni

Regulamin korzystania z komputerów

Zasady korzystania z pomieszczeń do pracy indywidualnej i w grupach

Regulamin korzystania z szafek samoobsługowych

Studenci korzystający z biblioteki mają dostęp do komputerów stacjonarnych, skanerów, sieci Wi-fi. Udostępniony został także komputer z dodatkowymi funkcjonalnościami dla osób niedowidzących i niepełnosprawnych. W bibliotece znajdują się także strefy relaksu z licznymi sofami, fotelami, pufami, lampami do fototerapii, roślinami zielonymi. Ponadto na trzecim piętrze znajdują się pokoje do cichej nauki: dwa do pracy grupowej, wyposażone w sprzęt multimedialny i trzy do pracy indywidualnej.

 

Aktualności dotyczące funkcjonowania biblioteki znajdują są na stronie internetowej https://up.lublin.pl/nauka/biblioteka/ oraz na serwisach społecznościowych Facebook i Instagram.

 

Mamy nadzieję, że oferta biblioteki okaże się interesująca, a przestrzenie biblioteki przyjemne do uczenia się, realizowania projektów, rozwijania zainteresowań, ale także do spotkań i odpoczynku.