Regulamin wynagradzania pracowników UP

wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 87 z dnia 15.09.2020

Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Zmiany aktu prawnego:
Data wydania:
2020-09-15
Data wejścia w życie:
2020-10-01
Data obowiązywania:
2020-10-01