Regulamin Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Regulamin Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wprowadzony uchwałą nr 30/2020-2021 z dnia 26.02.2021

Tekst aktu prawnego:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Data wydania:
2021-02-26
Data wejścia w życie:
2021-02-26
Data obowiązywania:
2021-02-26