Współpraca z hodowcami

Zapraszamy do współpracy wszystkich hodowców bydła białogrzbietego. Szczegóły programu w zakładce “Program hodowlany”.

Lokalne rasy zwierząt w ochronie bioróżnorodności
i zachowaniu tradycji regionów

pod redakcją 
Witolda Chabuza i Wioletty Sawickiej-Zugaj 

Lublin 2023, ss. 150

ISBN 978-83-7259-413-6
ISBN 978-83-7259-414-3 on-line

Pobierz:

Lokalne rasy zwierząt w ochronie bioróżnorodności i zachowaniu tradycji regionów