Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel/fax. +48 81 445 68 24
e-mail:

dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni
tel. +48 507 066 053
mail:

dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj
tel. +48 790 831 655
mail: