UP Lublin   Domy Studenckie
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Akademiki


 

Akademiki

19.04.2018

O przyznanie miejsca w domach studenckich UP mogą ubiegać się studenci i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także w przypadku posiadania wolnych miejsc inne osoby (absolwenci, studenci innych uczelni, osoby pracujące).

 

Pierszeństwo przysługuje studentom i doktorantom, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami oraz osobom, którym codzienny dojazd do uczelni uniemozliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Studenci studiów niestacjonarnych na czas zjazdów oraz inni goście w miarę posiadanych miejsc, mogą korzystać w akademikach z noclegów w pokojach. W celu rezerwacji miejsca, należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem recepcji konkretnego domu studenckiego.

 

Do zakwaterowania się w akademikach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego, potrzebnego do wystawienia karty mieszkańca domu studenckiego.

 

Terminy składnia wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim:

1. studenci i doktoranci UP - od 7 maja 2018 r. do 18 maja 2018 r.

2. absolwenci, studenci innych uczelni - od 11 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

3. osoby przyjęte na studia w pierwszym naborze - od 1 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.

4. osoby przyjęte w kolejnych naborach - od 27 sierpnia 2018 r. do 7 września 2018 r.

 

Wniosek należy złożyć w administracji wybranego domu studenckiego.

Student uczelni innej niż UP ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z właściwego dziekanatu potwiierdzające fakt posiadania statusu studenta.

 

Osoby, które otrzymały miejsca w domach studenckich mają obowiązek potwierdzenia podjęcia zakwaterowania w terminie do 8 czerwca 2018 r.:

- osobiście-recepcje domów studenckich przy ul. Langiewicza 6,8,12 oraz przy ul. Dobrzańskiego 33,35

- elektronicznie: e-mail: stypendia@up.lublin.pl

 

Niepotwierdzenie podjęcia zakwaterowania w wyżej wymienionym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z zamieszkania w domu studenckim.

 

Rezerwacje pokoi - od 28 maja 2018 r.

 

 

 


« wstecz