Zasady składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2023/2024

O przyznanie miejsca w domach studenckich UP mogą ubiegać się studenci i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.

Terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim:

  • studenci i doktoranci UP – od 2 czerwca do 11 czerwca 2023 r.
  • osoby przyjęte na studia w pierwszym naborze-od 14 do 22 lipca 2023 r.
  • osoby przyjęte w kolejnych naborach-od 29 sierpnia do 9 września 2023 r.
  • oraz od 19 września 2023 r.
  • osoby niebędące studentami UP w Lublinie (absolwenci, studenci innych uczelni, osoby pracujące) – od 25 lipca 2023 r.

Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres: osoba ubiegająca się o przyznanie miejsca w domu studenckim otrzyma informację o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia)

Osoby, które otrzymały miejsce w domu studenckim, mają obowiązek potwierdzenia podjęcia zakwaterowania lub rezygnacji z przyznanego miejsca w terminie:

studenci i doktoranci UP w terminie: do 1 lipca 2022 r.
osoby przyjęte na studia w pierwszym naborze w terminie: do 12 sierpnia 2023 r.
osoby przyjęte na studia w kolejnych naborach w terminie: do 15 września 2023 r. 
elektronicznie:
e-mail:

Niepotwierdzenie podjęcia zakwaterowania w wyżej wymienionym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z zamieszkania w domu studenckim.

Osoby, które potwierdziły w wyznaczonym terminie podjęcie zakwaterowania i rezygnują z przyznanego miejsca, mają obowiązek poinformowania o tym fakcie, przesyłając informację na adres:

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (.doc)
Zobacz
Strona: Regulamin domów studenckich
Zobacz
Zał. 2 - umowa najmu [studenci/doktoranci UP] (.docx)
Zobacz
Zał. 3 - umowa najmu [osoby niebędące studntami/doktorantami UP] (.docx)
Zobacz