UP Lublin   Domy Studenckie
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Biuro Domów Studenckich


 

Biuro Domów Studenckich

29.06.2020

 

 

Komunikat Rektora z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczący zasad funkcjonowania domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

wniosek o zwrot nadpłaty

10.06.2020

AKADEMIKI
Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentom, którzy posiadają orzeczony stopień o niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami oraz osobom, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
Wniosek dostępny jest na stronie: www.up.lublin.pl/akademiki
Terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim:
- osoby przyjęte na studia w pierwszym naborze: od 24 do 31 sierpnia 2020 r.
- osoby przyjęte w kolejnych naborach składają wnioski na bieżąco po uzyskaniu statusu przyjęty na studia
Wniosek Microsoft Word 2013 Download - Pobierz za Darmo należy przesłać:
- elektronicznie na adres: stypendia@up.lublin.pl lub
- listownie na adres:
Biuro Stypendiów Studenckich
ul. Langiewicza 6, pok. 16
20-035 Lublin 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dysponuje miejscami w pokojach jedno- dwu- i trzyosobowych
w akademikach ul. Dobrzańskiego 33 i 35 oraz w pokojach dwu- i trzyosobowych ul. Langiewicza 6, 8 i 12.
Szczegółowych informacji dotyczących domów studenckich oraz zakwaterowania na rok akademicki 2020/2021 udzielają pracownicy poszczególnych domów studenckich:
Dom studencki „Cebion” ul. Langiewicza 6 
recepcja – 81 441 14 81
Dom studencki „Dodek” ul. Langiewicza 8
recepcja – 81 441 14 19
Dom studencki „Eskulap” ul. Langiewicza 12
administracja – 81 441 14 80, 81 441 14 91
recepcja – 81 441 14 86
Dom studencki „Manhattan” ul. Dobrzańskiego 33
recepcja – 81 461 07 36
Dom studencki „Broadway” ul. Dobrzańskiego 35
recepcja – 81 461 07 32  

  

05.06.2020
   
02.06.2020
            
01.06.2020
ilustracja
08.05.2020

W związku z komunikatem JM Rektora z dnia 7.05.2020 r. uaktualniającym zasady funkcjonowania Uczelni w tym Domów Studenckich, wszystkie wnioski o uzyskanie zgody na powrót do domów studenckich adresowane do Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki należy kierować na adres mailowy Biura Domów Studenckich: magdalena.hetman@up.lublin.pl.

Wniosek należy udokumentować i uzasadnić.
Proszę pamiętać, że powrót jest możliwy w "szczególnie uzasadnionych" przypadkach.

08.04.2020
           
01.04.2020
     
18.03.2020
     
13.08.2019
ilustracja Kwaterowanie na rok akademicki 2019/2020 odbędzie sie w dniach: 28 - 29 września 2019 r. w godz. 800 - 1900  Przy kwaterowaniu należy posiadać zdjęcie niezbędne do wyrobienia karty mieszkańca domu studenckiego.