Stacja Doświadczalna Hodowli Roślin – staż – praktyka