Projekt badawczy pracowników Wydziału Agrobioinżynierii „Badanie oraz promowanie idei polskości i tradycji regionalnych w wioskach tematycznych Polski Wschodniej”
20.07.2022

Projekt badawczy pracowników Wydziału Agrobioinżynierii „Badanie oraz promowanie idei polskości i tradycji regionalnych w wioskach tematycznych Polski Wschodniej”

Zobacz więcej
13.07.2022

Konkurs na stanowisko Stypendysta – Doktorant w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Zobacz więcej
07.07.2022

Wybitni Studenci Związku Uczelni Lubelskich 2022

Zobacz więcej
05.07.2022

XIII edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Zobacz więcej
05.07.2022

Zmarł Prof. dr hab. Heronim Olenderek

Zobacz więcej
04.07.2022

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"

Zobacz więcej
27.06.2022

Dr hab. Barbara Futa, prof. uczelni redaktorką gościnną w wydaniu specjalnym czasopisma Agriculture

Zobacz więcej
22.06.2022

Bezpłatne szkolenie nt. "Konsolidacja gospodarstw rolnych w kontekście wzrostu ich dochodowości" w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego

Zobacz więcej
13.06.2022

Zebranie Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

Zobacz więcej
02.06.2022

Invitation to the cycle of lectures within the „Open Seminar”

Zobacz więcej
30.05.2022

Konferencja naukowa: "Przestrzeń kulturowa i środowisko przyrodnicze na tle zmian klimatu".

Zobacz więcej
27.05.2022

Konkurs BNP Paribas na najlepszą pracę dyplomową na temat związany z sektorem rolno-spożywczym

Zobacz więcej