07.10.2016

Konferencja poświęcona doskonaleniu programów kształcenia na kierunku rolnictwo

Zobacz więcej
06.10.2016

Godziny rektorskie dnia 26.10 - komunikat

Zobacz więcej
30.09.2016

Plany studiów - nabór 2016/2017 - aktualizacja

Zobacz więcej
26.09.2016

Immatrykulacja wydziałowa - harmonogram. Dzień 3.10.2016 dniem rektorskim

Zobacz więcej
23.08.2016

Wybory Prodziekanów na kadencję 2016/2020

Zobacz więcej
01.06.2016

Dr inż. Izabela Jośko laureatką stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Zobacz więcej
31.05.2016

Zajęcia ogólnouczelniane - komunikat - studenci II stopnia, którzy od października będą studentami II roku!

Zobacz więcej
27.04.2016

Szkolenie dla studentów: „Poznaj swoje prawa w miejscu pracy”

Zobacz więcej
05.02.2016

Acta Agrobotanica - nowa liczba punktów przyznawana przez MNiSW

Zobacz więcej
16.12.2015

Wykład popularnonaukowy w ramach serii: "Fascynujący świat roślin"

Zobacz więcej
02.12.2015

Najlepsze studenckie projekty na rewitalizację doliny Czerniejówki w Lublinie

Zobacz więcej
09.11.2015

Zmarła Krystyna Powiślańska

Zobacz więcej