IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartość w biznesie”

W dniach 28-29.04.2022 pracownicy Katedry Ekonomii i Agrobiznesu brali udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji „Wartość w biznesie. Wyzwania i problemy organizacji w warunkach niepewności” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie, PFR Portal PPK oraz Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Dr Aneta Jarosz-Angowska prezentowała artykuł autorstwa Angowska-Jarosz J., Nowak A., Krukowski A. pt. „The competitive position of Poland in bio-based products trade on the European Union market”.

 

Konferencja była okazją do rozmów i wymiany doświadczeń w zakresie wyzwań i problemów organizacji w warunkach niepewności.

Link do wydarzenia: https://m.facebook.com/101711979180650