Miło nam poinformować, że dr Grażyna Kowalska z Katedry Turystyki i Rekreacji została powołana na redaktora gościnnego specjalnego wydania czasopisma International Journal of Environmental Research and Public Health.

Tytuł wydania specjalnego – „Food Contaminants and Risk Assessment

Czasopismo „International Journal of Environmental Research and Public Health” posiada IF=3,390 oraz 140 pkt i przypisane jest do dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, nauki o zdrowiu, nauki biologiczne. Koszt publikacji wynosi 2500 CHF.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 15 lutego 2023 r.

Link do wydania specjalnego:

https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Contaminants_Risk

Słowa kluczowe: agricultural products, food, residues of plant protection products, mycotoxins, heavy metals, radioactive elements, nitrates, dioxins, polychlorinated biphenyls, polycyclic aromatic hydrocarbons, heterocyclic aromatic amines, acrylamide, biological