Wydział

Agrobioinżynierii

  • UP
  • Wydział Agrobioinżynierii

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

14.04.2021

Zmarła Profesor Halina Borkowska

Zobacz więcej
07.04.2021

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Mariusza Stanisława Stepaniuka

Zobacz więcej
01.04.2021

Zmarł dr Jan Magierski

Zobacz więcej
31.03.2021

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej
31.03.2021

Życzenia wielkanocne

Zobacz więcej
12.03.2021

Ankieta - "Postawy młodych konsumentów wobec zjawiska marnotrawienia żywności i foodsharingu"

Zobacz więcej
10.03.2021

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Elżbiety Urszuli Zawieruchy

Zobacz więcej
25.02.2021

Stacja Doświadczalna Hodowli Roślin - staż - praktyka

Zobacz więcej

Wydział posiada kategorię A

Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w maju 2018 roku Wydział otrzymał kategorię A.

Więcej informacji