Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” pod hasłem: „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”, która odbędzie się 19 października 2023 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wielka Lekcja „Człowiek w środowisku” będzie wprowadzeniem do wojewódzkiego konkursu ekologicznego z nagrodami dla szkół ponadpodstawowych!

Zgłoszenia na Wielką Lekcję należy dokonać najpóźniej do 16 października 2023 r. za pomocą formularza rejestracyjnego (link otwiera się w nowym oknie).

Program:

10:00-10:45 Powitanie i prezentacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
10:45-11:05 Wykład 1. Człowiek a środowisko – ściągawka z natury
Dr hab. inż. Artur Serafin, prof. uczelni
11:05-11:25 Wykład 2. Co to są rozwiązania oparte na zasobach przyrody (ang. NBS) i jak możemy je wykorzystać do poprawy jakości życia w miastach?
Dr hab. inż. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
11:25-12:00 Przerwa (promocja Uczelni)
12:00-12:20 Wykład 3. Specjaliści Inżynierii Środowiska nadal potrzebni i poszukiwani
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec
12.20-12:40 Wykład 4. Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków jako przykład rozwiązań opartych na zasobach przyrody
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
12:40-13:00 Wykład 5. Energia z natury — moda czy konieczność?
Dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
13:00-13:20 Wykład 6. Innowacyjne technologie wykorzystania odpadów w rekultywacji gleb
Dr hab. inż. Marta Bik-Małodzińska, prof. uczelni
13:20-13:45 Podsumowanie i prezentacja warunków konkursu „Człowiek w środowisku”

Szczegółowe informacje dostępne także na stronie internetowej:

Wielka Lekcja „Człowiek w środowisku”
Zobacz