Wielka Lekcja „Człowiek w środowisku”

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Wielkiej Lekcji „Człowiek w Środowisku”, która odbędzie się 20 października 2022 r.  w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wielka Lekcja “Człowiek w środowisku” będzie wprowadzeniem do wojewódzkiego konkursu ekologicznego z nagrodami dla szkół ponadpodstawowych!

Zgłoszenia na stacjonarny udział w wydarzeniu należy dokonać najpóźniej do 17 października 2022 r. za pomocą formularza rejestracyjnego.

Program:

10:00-10:45 Powitanie, prezentacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
10:45-11:15 Wykład 1. Człowiek a środowisko – małżeństwo z rozsądku – prof. dr hab. Artur Serafin
11:15-11:45 Wykład 2. Woda w życiu człowieka – prof. dr hab. Tadeusz Siwiec
11:45-12:15 Przerwa
12:15-12:45 Wykład 3. Ścieki – problem cywilizacyjny – prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
12.45-13:15 Wykład 4. Możliwości pozyskiwania energii z różnych źródełdr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
13:15-13:45 Wykład 5. Odpady – problem czy zasób?dr inż. Magdalena Myszura-Dymek
13:45-14:00 Prezentacja warunków konkursu “Człowiek w środowisku”

Kontakt:

mgr inż. Barbara Kępowicz
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
tel. 81 524 81 25
e-mail: inzynieriasrodowiska.up.lublin@gmail.