LIVESTREAM:
Nadanie godności Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. inż. Ondřejowi Šařecowi

Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa

pod patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka

„Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego”

organizowana z okazji jubileuszu
50-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

Informujemy, że ze względu na panujący stan pandemii w Polsce termin jubileuszowej konferencji został przesunięty na wrzesień 2021 r.

WAŻNE TERMINY:

do 15 czerwca 2021 r. — zgłoszenie wraz z tematem prezentacji
do 30 czerwca 2021 r.— dokonanie opłaty konferencyjnej, przesłanie streszczenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej lub drukowanej
Adres sekretariatu Jubileuszu i Konferencji:
Prof. dr hab. Paweł Sobczak
ul. Głęboka 28; 20-612 Lublin
pawel.sobczak@up.lublin.pl
tel. 81 531 97 13.

Miejsce obrad: Dzień I Centrum Kongresowe AGRO II , Akademicka 15Dzień II Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, ul. Głęboka 28, Lublin

Realizacja: Maciej Niedziółka / DKiWA


PROGRAM RAMOWY:

50-lecie Harmonogram konferencji – Wersja PDF

Poniedziałek 27.09.2021

Centrum Kongresowe AGRO II, Akademicka 15

1000-1300 Rejestracja uczestników – hol przy wejściu do Centrum Kongresowego

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii

Aula 257, Głęboka 28

1130-1200 Uroczyste nadanie imienia prof. dr hab. dr h.c. multi Janusza Hamana auli wykładowej WIP i odsłonięcie tablicy pamiątkowej – budynek CIW, hol przed wejściem do auli 257
Centrum Kongresowe AGRO II, Akademicka 15
1300 Hymn Państwowy
1302-1315 Powitanie gości i otwarcie konferencji – Dziekan WIP prof. dr hab. Dariusz Andrejko
1315-1330 Wystąpienie JM Rektora UP Lublin prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka
1330-1345 Wystąpienie Prorektora UP Lublin prof. dr. hab. Andrzeja Marczuka
1345-1415 Wydział Inżynierii Produkcji – historia i jego wkład w badania naukowe i rozwój dydaktyki – dr hab. Monika Stoma prof. uczelni, prodziekan WIP
1415-1445 Wręczenie medali Prezydenta Miasta Lublin
1445-1545 Wręczenie medali jubileuszowych WIP
1545-1600 Przerwa kawowa
1600-1630 Wykład plenarny – prof. dr hab. dr h.c. multi Marian Wesołowski – Herbologia we współczesnym rolnictwie
1630-1700 Wykład plenarny – prof. dr hab. dr h.c. multi Rudolf Michałek – Janusz Haman – nasz nauczyciel i mistrz
1700-1800 Odczytanie listów gratulacyjnych
1800 Gaudeamus Igitur
1810 Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” UP w Lublinie
2000 Uroczysta kolacja – hotel Victoria, Narutowicza 58/60

Wtorek 28.09.2021

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii

Aula 257, Głęboka 28

900-1015 Nadanie godności Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. inż. Ondřejowi Šařecowi
1015-1045 Wykład plenarny – prof. dr hab. dr h.c. Józef Grochowicz – Aktualne trendy i problemy badawcze w inżynierii żywności
1045-1115 Wykład plenarny – prof. dr hab. Ryszard Hołownicki – Miejsce inżynierii rolniczej we współczesnej produkcji roślinnej
1115-1130 Przerwa
 

Aula 102

Przewodniczący: prof. dr hab. Edmund Lorencowicz,

dr hab. Ryszard Kulig prof. uczelni

1130-1140 dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk – Zastosowanie metod interpolacji do modelowania zmienności przestrzennej wybranych właściwości gleby
1140-1150 dr hab. Marek Szmigielski – Zastosowanie wskaźnika BCPI w pomiarach skuteczności ogrzewania nasion soi
1150-1200 dr hab. Arkadiusz Miaskowski prof. uczelni – Numeryczne szacowanie rozkładu temperatury tkanek piersi kobiecej podczas ablacji rf
1200-1210 dr Monika Różańska-Boczula – Konkurencyjność rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
1210-1220 dr hab. Agnieszka Kubik-Komar prof. uczelni – Wielozmienna analiza statystyczna przebiegu sezonów pyłkowych aramantheceae w latach 2001-2019 w Lublinie
1220-1230 prof. dr hab. Sławomir Kocira, Agnieszka Szparaga, Ireneusz Kapusta – Potencjał biostymulacyjny biomateriału na bazie ekstraktu botanicznego z korzeni arctium lappa l.
1230-1240 dr Elżbieta Kubera – Zastosowanie metod głębokiego uczenia w celu usprawnienia procesu monitoringu pyłkowego
1240-1300 Przerwa
 

Aula 102

Przewodniczący: prof. dr hab. Rafał Nadulski,

dr hab. Dariusz Góral prof. uczelni

1300-1310 prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz – Nowoczesne bezglutenowe przekąski ryżowe z dodatkiem świeżych warzyw: aspekty procesowe i właściwości użytkowe
1310-1320 prof. dr hab. Volodymyr Bulgakov, Zinoviy Ruzhylo, Valerii Adamchuk, Janusz Nowak, Semjons Ivanovs – Mathematical modeling of an asymmetric haulm harvester
1320-1330 prof. dr hab. Volodymyr Bulgakov, Zinoviy Ruzhylo, Yevhen Ihnatiev, Juri Olt – The theory of stability of movement of a trailed haulm harvester
1330-1340 prof. dr hab. Oksana Bulgakova – Development of scientific and technical foundations of agricultural mechanization in Ukraine in the post-war period
1340-1350 prof. dr hab. Jarosław Diakun – Uwarunkowania i problemy z umaszynowieniem wstępnej obróbki mechanicznej suma afrykańskiego
1350-1400 dr hab. Renata Różyło prof. uczelni – Identyfikacja cukrów i związków fenolowych metodą GC-MS oraz pomiary spektroskopii FTIR i dyfrakcji rentgenowskiej proszków miodowych
1400-1410 dr hab. Zbigniew Krzysiak prof. uczelni – Wydajność skrawania narzędzi ceramicznych po implantacji jonów JPRU i REKU
1410 Podsumowanie i zakończenie konferencji Aula 257
 

Aula 257

Przewodniczący: dr hab. Stanisław Parafiniuk prof. uczelni,

dr hab. Grzegorz Zając  prof. uczelni

1130-1140 dr hab. Milan Koszel prof. uczelni – Wpływ nawożenia pofermentu na jakość i wytrzymałość nasion rzepaku ozimego
1140-1150 dr hab. Artur Kraszkiewicz prof. uczelni – Produkcyjność drzewostanów robinii akacjowej (robinia pseudoacacia l.) na różnych siedliskach w południowo-wschodniej Polsce
1150-1200 prof. dr hab. Maciej Kuboń – Aktualny stan realizacji Projektu BIOSTRATEG III „Woda w glebie – monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla”
1200-1210 dr hab. Dariusz Kwaśniewski – Koszty i opłacalność produkcji biomasy ze słomy zbóż w gospodarstwach ekologicznych
1210-1220 dr hab. Anna Szeląg-Sikora prof. uczelni – Systemy produkcji a zrównoważona produkcja sadownicza
1220-1230 dr hab. Michał Cupiał prof. uczelni – Wpływ funduszy unijnych na zużycie paliwa w rolnictwie
1230-1240 mgr inż. Patrycja Pochwatka – Efektywność energetyczna i ekonomiczna funkcjonowania biogazowni przy fermie bydła mlecznego
1240-1300 Przerwa
 

Aula 257

Przewodniczący: dr hab. Sławomir Juściński,

dr hab. Mariusz Szymanek prof. uczelni

1300-1310 dr inż. Paweł Krzaczek – Wieloaspektowe porównanie wydajności i emisji wielopaliwowego agregatu prądotwórczego zasilanego różnymi paliwami i biopaliwami
1310-1320 dr hab. Janusz Zarajczyk prof. uczelni – Powtarzalność pomiaru wysokiego ciśnienia w stanowisku badawczym silnika diesla
1320-1330 mgr inż. Sybilla Nazarewicz – Analiza oddziaływania czynników infrastruktury na bezpieczeństwo w transporcie
1330-1340 dr hab. Jerzy Chojnacki prof. uczelni – Zastosowanie dronów do nawożenia i ochrony roślin
1340-1350 prof. dr hab. Agnieszka Sujak – Właściwości fizykochemiczne wybranych zaczynów cementowych poddanych korozji w obecności odpadów pochodzących od zwierząt gospodarskich
1350-1400 prof. dr hab. Sławomir Kurpaska – Modelowanie dostaw paliwa na potrzeby ogrzewania szklarni- studium przypadku
1400-1410 mgr Marcin Żyła – Innowacyjna konstrukcja nośna chmielnika jako rozwiązanie eliminujące kreozot ze środowiska
1410 Podsumowanie i zakończenie konferencji

TEMATYKA KONFERENCJI:

Inżynieria rolnicza w ochronie środowiska; Gospodarka odpadami; Biomasa i jej energetyczne zagospodarowanie;  Odnawialne źródła energii; Ochrona roślin i aplikacja agrochemikaliów; Organizacja i zarządzanie procesami produkcyjnymi; Ergonomia i bezpieczeństwo; Transport i logistyka; Budowa i eksploatacja maszyn przetwórstwa rolno-spożywczego; Przetwarzanie surowców pochodzenia rolniczego.


PUBLIKACJE:

Pełne teksty referatów można będzie opublikować w czasopismach naukowych: Agricultural Engineering lub Sustainability, w których zostały utworzone specjalne zeszyty pod konferencję tj.:

  1. Emerging Trends and Sustainable Production in Agricultural Engineering – https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Emerging_Trends-Sustainable_Production
  2. Sustainable Development of the Bioeconomy – Challenges and Dilemmas – https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Sustainable_Development_Bioeconomy

Istnieje możliwość dofinansowania do kosztów wydania publikacji po konferencji. Informacji w tej sprawie udziela prof. dr hab. Sławomir Kocira, e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl


OPŁATA:

Opłata 700 zł obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, wyżywienia, zakwaterowania i bankietu. Opłatę należy kierować na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PEKAO S.A. o Lublin: 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
z dopiskiem „Jubileusz WIP” oraz podaniem nazwiska


Komunikat nr 4

Wzór streszczenia


Komitet Naukowy:
1. Prof. dr hab. Dariusz Andrejko

2. Prof. dr hab. Oleksandr Dorozhynskyy

3. Prof. dr hab. inż. Dariusz Dziki

4. Prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

5. Prof. dr hab. Zofia Hanusz

6. Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

7. Prof. dr hab. Franciszek Kluza

8. Prof. dr hab. Sławomir Kocira

9. 
Prof. dr hab. Józef Kowalczuk
10. Prof. dr hab. Andrzej Kusz

11. Prof. dr hab. Elżbieta Kusińska

12. Prof. dr hab. Edmund Lorencowicz

13. Prof. dr hab. Andrzej Marczuk

14. Prof. dr hab. Karol Noga

15. 
Prof. dr hab. Janusz Nowak
16. Prof. dr hab. Marian Panasiewicz

17. 
Prof. dr hab. Paweł Sobczak
18. Prof. dr hab. Wojciech Tanaś

19. Prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz

20. Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak

21. Dr hab. Dariusz Góral

22. Dr hab. Jacek Kapica

23. Dr hab. Andrzej Kornacki

24. Dr hab. Ryszard A. Kulig

25. Dr hab. Zbigniew Krzysiak

26. Dr hab. Przemysław Leń

27. Dr hab. Grzegorz J. Łysiak

28. Dr hab. Jacek Mazur

29. Dr hab. Marcin Mitrus

30. Dr hab. Rafał Nadulski

31. Dr hab. Tomasz Oniszczuk

32. Dr hab. Wojciech J. Przystupa

33. Dr hab. Stanisław Rudy

34. Dr hab. Leszek Rydzak

35. Dr hab. Renata Różyło

36. Dr hab. inż. Anna Stankiewicz

37. Dr hab. inż. Zbigniew Stropek

38. Dr hab. Beata Ślaska-Grzywna

39. Dr hab. Jacek A. Wasilewski

40. Dr hab. Jacek B. Wawrzosek

41. Dr hab. Grzegorz Zając

42. Dr hab. Andrzej Bochniak

43. Dr hab. Marek Boryga

44. Dr hab. Jerzy R. Grudziński

45. Dr hab. Antoni Grzywna

46. Dr hab. Sławomir M. Juściński

47. Dr hab. Magdalena Kachel

48. Dr hab. Zbigniew Kobus

49. Dr hab. Katarzyna Kozłowicz

50. Dr hab. Artur Kraszkiewicz

51. Dr hab. Andrzej Krzykowski

52. Dr hab. Izabela Kuna-Broniowska

53. Dr hab. Grzegorz Maj

54. Dr hab. Michał Marzec

55. Dr inż. Andrzej Mazur

56. Dr hab. Arkadiusz Miaskowski

57. Dr hab. Stanisław Parafiniuk

58. Dr hab. Jacek Skwarcz

59. Dr hab. Tomasz Słowik

60. Dr hab. Agnieszka Starek

61. Dr hab. Monika Stoma

62. Dr hab. Marek Szmigielski

63. Dr hab. Mariusz Szymanek

64. Dr hab. Joanna Szyszlak-Bargłowicz

65. Dr hab. Janusz Zarajczyk

Prof. dr hab. Andrzej Marczuk – przewodniczący
Dr hab. Izabela Kuna-Broniowska
Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Dr hab. Paweł Sobczak – sekretarz
Dr hab. Zbigniew Kobus
Dr hab. Sławomir Kocira
Dr hab. Katarzyna Kozłowicz
Dr hab. Jacek Mazur
Dr hab. Monika Stoma
Dr inż. Andrzej Masłowski
Mgr inż. Edyta Sienkiewicz

JM Rektor


Prezydent Miasta Lublin
Jan Krzysztof Ardanowski


Polska Akademia Nauk – Komitet Inżynierii Produkcji

 

ZWB TRYKACZ


Eureka


OGINSKI GROUP


MONT-SAN


CISOWIANKA

Streszczenia - Rola Inżynierii Rolniczej i Inżynierii Środowiska w Rozwoju Rolnictwa Zrównoważonego
Zobacz
Karta zgłoszeniowa
Zobacz