Wydział Inżynierii Produkcji

Galeria

2023

Finał Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Człowiek w środowisku”

2022

Prof. Sergio Orlandi – Profesor Honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Forum dla jednostek samorządowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Jubileusz 70-lecia Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki
CHALLENGE LABS 2022
Uczestnicy programu Erasmus+ w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wizyta studentów kierunków Ekoenergetyka oraz Inżynieria środowiska w obiektach ochrony środowiska i OZE

2021

Uroczystość nadania Godności Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. inż. Ondřejowi Šařecowi
Jubileusz 50-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji
Nadanie imienia prof. dr hab. dr h.c. multi Janusza Hamana auli wykładowej Wydziału Inżynierii Produkcji
UP w Lublinie w trakcie XVII LFN: warsztat “Żelowe kwiaty 3D”

2020

Podpisanie porozumienia Projekt Las
Immatrykulacja studentów Wydziału Inżynierii Produkcji
Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki

2019

Zjazd Absolwentów Wydziału Techniki Rolniczej 1974-1979
Immatrykulacja Wydziałowa 2019/2020
9. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna

2017

Uroczysta Immatrykulacja Wydziałowa – Rok Akademicki 2017/2018
Dzień Otwarty UP w Lublinie 2017- fotorelacja

2015

Jubileusz 45-lecia Wydziału
Pokaz technologii spawalniczych w CIW Wydziału Inżynierii Produkcji

2013

Profesor Szpryngiel Konferencja
Otwarcie Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego – relacja
Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

2012

60-lecie Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki

Galeria – różne