Wydłużona rejestracja na V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że rejestracja na V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych, które obędzie się 18 kwietnia 2024 r. została przedłużona do 29 lutego 2024 r. ze względu na spore zainteresowanie.

Sympozjum jest skierowane do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) krajowych i zagranicznych uczelni wyższych. Celem Sympozjum jest prezentacja aktywności badawczej studentów w Polsce i na świecie oraz wymiana poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy.

Sympozjum będzie prowadzone w 7. Sekcjach tematycznych: Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Biologii Środowiskowej.

Formularz elektroniczny zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Sympozjum. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz do rejestracji!

Strona V Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych
Zobacz