Uroczysta Promocja Doktorów i Doktorów Habilitowanych

W dniu 15 lipca 2021 r. odbyła się Uroczysta Promocja Doktorów i Doktorów Habilitowanych oraz wręczenie Odznaczeń Państwowych. Uroczystości przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.  

 

27 pracowników otrzymało odznaczenia za długoletnią służbę, w tym 6 z Wydziału Inżynierii Produkcji:

ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali: Waldemar Kitta, Andrzej Marczuk, Marek Ścibisz.

SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali: Antoni Grzywna, Andrzej Mazur.

BRĄZOWY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymała Magdalena Kachel.

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.

 

Do promocji Doktorów z wydziału Inżynierii Produkcji przystąpili:

dr Wojciech Zdzisław Gołębiowski, dr Marcin Ryszard Jakimiak, dr Agata Kobyłka

Doktorzy złożyli ślubowanie, a następnie łacińską rotę przysięgi na berło Rektora, otrzymali dyplomy oraz birety. Nowo promowani Doktorzy zostali przyjęci w Poczet Doktorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Więcej informacji o uroczystości: https://up.lublin.pl/blog/uroczysta-promocja-doktorow-i-doktorow-habilitowanych-oraz-wreczenia-odznaczen-panstwowych-2021/