W dniu 15 lipca 2021 r. odbyła się Uroczysta Promocja Doktorów i Doktorów Habilitowanych oraz wręczenie Odznaczeń Państwowych. Uroczystości przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.  

27 pracowników otrzymało odznaczenia za długoletnią służbę, 25 osób zostało włączonych w poczet doktorów, a 6 dołączyło do grona doktorów habilitowanych. Ponadto przyznano Złoty Krzyż Zasługi.

Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy o Orderach i Odznaczeniach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi prof. dr. hab. Tomasza Marię Gruszeckiego za działalność na rzecz rozwoju nauki.

JM Rektor prof. Krzysztof Kowalczyk zwrócił się do wyróżnionych pracowników ze słowami – „Obecna pozycja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest dziełem wielu pokoleń badaczy, nauczycieli akademickich i wszystkich pracowników, którzy służyli rozwojowi naszej Uczelni. Dzisiaj są z nami osoby, które związały swoje życie naukowe z Uczelnią na wiele lat, które w czasie długoletniej pracy rozwijały i unowocześniały Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności. Szanowni Państwo jesteście wielkim wsparciem dla młodych pokoleń naukowców, pracowników i studentów. W mądry i wyważony sposób łączycie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszej Uczelni. (…) Medale, które zostaną Państwu wręczone są wyrazem wdzięczności i uznania za długoletnią, rzetelną i twórczą pracę na rzecz szkolnictwa wyższego w Polsce i naszej Uczelni”. 

Prezentacji odznaczonych pracowników dokonała Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni

ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Edukacji i Nauki otrzymali: Marzena Błażewicz –Woźniak, Waldemar Kitta, Roman Lalak, Andrzej Marczuk, Marek Ścibisz, Bożena Wawrzkiewicz

SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali: Marzena Brodowska,  Aleksandra Głowacka, Małgorzata Grochowska, Katarzyna Grunt, Antoni Grzywna, Andrzej Mazur, Marzena Ponikowska, Jacek Rechulicz, Aldona Sobota, Danuta Sugier

BRĄZOWY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali: Anna Cięszczyk, Małgorzata Dmoch, Magdalena Dyduch-Siemińska, Anna Gawryluk, Magdalena Kachel, Anna Kiełtyka – Dadasiewicz, Edyta Kowalczuk – Vasilev, Aneta Kramek, Dorota Szewczuk, Karolina Wójciak, Monika Ziomek

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka. Po ceremonii  Wojewoda Lubelski pogratulował odznaczonym pracownikom. Wyrażając wdzięczność za serdeczność, z jaką zawsze jest przyjmowany w murach Uczelni, powiedział: „Dzisiejsza okoliczność sprzyja podziękowaniom, gratulacjom i życzeniom, a niekiedy prośbom (…) chciałbym je wyrazić takim starohinduskim powiedzeniem, które mówi tak: 

od nieuków lepszy ten kto księgi czyta, 

od wyczytujących kto pamięcią chwyta,

od pamiętających, kto ich treść rozumie

od rozumiejących ten kto działać umie.

Uniwersytet to Uczelnia, która przygotowuje młode pokolenie na etapie tych ostatnich wersetów. I za to chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować. Dlatego, że to Państwo jesteście autorami sukcesów Waszych Absolwentów”.

 PROMOCJE DOKTORSKIE

W następnej części uroczystości odbyła się promocja 26 doktorów.  Do promocji przystąpili:

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII                

dr Paweł Gierasimiuk, dr Tomasz Ociepa, dr Anna Popławska, dr Anna Przybylska, dr Mariusz Stanisław Stepaniuk, dr Elżbieta Urszula Zawierucha

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

dr Klaudia Katarzyna Magierowicz, dr Kamila Małgorzata Rojek, dr Natalia Ewelina Skubij

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

dr Monika Anna Jamioł, dr Łukasz Janusz Prost, dr Jarosław Jakub Wilczyński

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI                    

dr Katarzyna Abramowicz, dr Maciej Wacław Bąkowski, dr Robert Artur Chachaj, dr Ewelina Cholewińska, dr Marek Kowalczyk, dr Justyna Wojtaś

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

dr Wojciech Zdzisław Gołębiowski, dr Marcin Ryszard Jakimiak, dr Agata Kobyłka

WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

dr Małgorzata Marta Góral-Kowalczyk, dr Klaudia Anna Kałwa, dr Marzena Justyna Pabich, dr Hubert Szczerba                 

Doktorzy złożyli ślubowanie, a następnie łacińską rotę przysięgi na berło Rektora, otrzymali dyplomy oraz birety. Nowo promowani Doktorzy zostali przyjęci w Poczet Doktorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

JM Rektor Prof. Krzysztof Kowalczyk skierował słowa do promowanych Doktorów: „Stopień doktora wywodzi się od prawa nadanego w I poł. XIII w. Uniwersytetowi w Paryżu przez papieża Grzegorza IX. Doktor to mistrz w nauczaniu i prowadzeniu badań. Tego oczekujemy od nowo promowanych doktorów. Zawsze stawiajcie przed sobą trudne i ambitne zadania badawcze, bądźcie konsekwentni w ich realizacji, gdyż to jest przyszłością rozwoju nauki. Nie idźcie drogą na skróty, koniunkturalizmu przyczynkowości, gdyż efekty takiej pracy będą nikłe”

WRĘCZENIE DYPLOMÓW DOKTOROM HABILITOWANYM

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą dr. hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni przedstawił sylwetki naukowe doktorów habilitowanych:

Dr hab. Małgorzata Goleman

Dr hab. Beata Kołodziej

Dr hab. Iwona Szot

Dr hab. Katarzyna Tajchman

Dr hab. Piotr Wilkołek

Dr hab. Marzena Włodarczyk – Stasiak

Składając najlepsze życzenia i gratulacje Doktorom Habilitowanym JM Rektor prof. Krzysztof Kowalczyk powiedział: „ W Polsce habilitacja jest najwyższym stopniem naukowym po którym można jeszcze ubiegać się o tytuł profesora. Tradycja nadawania habilitacji powstała jeszcze w uniwersytetach Pruskich na przełomie XVII i  XVIII w., chociaż zwyczaj ten odnosi się do średniowiecznych uprawnień (…). Od wielu lat toczy się w Polsce dyskusja nad utrzymaniem habilitacji. Są głosy krytyczne za ich zniesieniem stanowiska wielu osób za ich utrzymaniem. Nie jestem zwolennikiem zniesienia habilitacji. To stopień uświetniony tradycją w Polsce. To stopień podkreślający samodzielność oraz odpowiedzialność naukowca i badacza za kreowanie rozwoju badań naukowych, ale również kształtowanie dydaktyki i odpowiedzialności za nauczanie studentów szkół wyższych. Nie powinno się przekreślać tego, co oczywiste i zrozumiałe. Należy dbać o wysoki poziom postępowań habilitacyjnych, wartościowe osiągnięcia naukowe kandydata, ale nie pomijać tego, jakże ważnego stopnia naukowego, za którym idą określone uprawnienia danej osoby i jednostki w której pracują”

Ponadto JM Rektor nawiązał do obecnych problemów współczesnej nauki w Polsce, wynikających z wprowadzonych reform. Odniósł się m.in. do trudności związanych z gonitwą za wskaźnikami w celu osiągania odpowiednich wyników parametryzacji nauki, które pomijają wkład pracy naukowców i nie sprzyjają rozwiazywaniu problemów naukowych, co przyczynia się do obniżania jakości badań i publikacji. Jednocześnie  wyraził przekonanie, że obecne władze Ministerstwa Edukacji i Nauki widzą te problemy i czynią starania, aby je rozwiązywać.

Zwracając się w szczególny sposób do Doktorów Habilitowanych JM Rektor podkreślił, że to początek samodzielnej pracy naukowej, nowych możliwości, ale i większej odpowiedzialności „Potrzebujemy nowych projektów naukowych, intensywnej współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi świata, wspólnych badań, kształcenia dostosowanego do potrzeb praktyki. O tych problemach i priorytetach informowałem społeczność akademicką naszej Uczelni w swoim programie wyborczym. To są wyzwania przed którymi stoimy, zarówno jako kadra zarządzająca jak i pracownicy nauki, zwłaszcza młodzi dla których jest to szczególnie ważne, to ich przyszłość, rozwój i stabilność pracy. Rozważając te problemy należy zadać pytanie, dokąd zmierzasz polska i europejska nauko? Czy dążysz do budowania wskaźników biblio metrycznych, które mają być wyznacznikiem awansów, pozycji naukowej i podstawy przy dawaniu grantów? Czy powinnaś dążyć do efektów w postaci nowych  pokryć, śmiałych idei, wizji i pomysłów istotnie poszerzających naszą wiedzę a następnie zmieniających nasze życie poprzez innowacje do gospodarki? To kluczowe i ważne pytania, mają one fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości”

WYRÓŻNIENIA ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ

Ostatnim miłym akcentem programu uroczystości było wręczenie 16 wyróżnień z rozprawę doktorską. Dyplomy wyróżniające prace badawcze otrzymali:

Wydział Agrobioinżynierii

Dr Aneta Bobryk-Mamcarz, Dr Agnieszka Kułak, Dr Zygmunt Kwiatkowski, Dr Katarzyna Luchowska, Dr Tomasz Ociepa, Dr Sylwia Sowa (dyscyplina biotechnologia – dyplom  UP Poznań), Dr Magdalena Zapalska 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dr Maciej Wacław Bąkowski, Dr Marek Kowalczyk, Dr Weronika Aleksandra Maślanko

Wydział Inżynierii Produkcji                        

Dr Agata Kobyłka

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Dr Paulina Kęska, Dr Monika Sachadyn-Król, Dr Hubert Szczerba, Dr Ewelina Zielińska

Wydział Biologii Środowiskowej

Dr Łukasz Wójcik (dyscyplina nauki biologiczne – dyplom  UPH Siedlce)

Fot. Alicja Jaroszewska DKiWA

Uroczystość zakończyła się radosnym odśpiewaniem średniowiecznego hymnu akademickiego Gaudeamus Igitur.

Galeria zdjęć z Promocji Doktorów i Doktorów Habilitowanych
Zobacz

Zapraszamy do obejrzenia wideo relacji z uroczystości:

realizacja: Maciej Niedziółka DKiWA