Erasmus+ Blended Intensive programme dla studentów UP

Vytautas Magnus University Agriculture Academy (Litwa), zaprasza studentów I i II stopnia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na krótkoterminową mobilność w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme), która odbędzie się w Kownie.

 

Tematyka kursu – „Sustainable Agriculture for Rural Development”

Kurs skierowany jest do studentów I i II cyklu studiów. Pierwszeństwo mają studenci kierunków związanych z: ekonomią, finansami i rachunkowością, zarządzaniem obszarami wiejskimi oraz studenci kierunków związanych z rolnictwem.

 

Vytautas Magnus University Agriculture Academy  może przyjąć od 6 do 10 studentów, a termin zgłoszenia upływa 16.10.

Więcej informacji na stronie https://up.lublin.pl/blog/mozliwosc-wyjazdu-na-krotkoterminowa-mobilnosc-na-litwe-dla-studentow-i-i-ii-stopnia/