Vytautas Magnus University Agriculture Academy (Litwa), zaprasza studentów I i II stopnia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na krótkoterminową mobilność w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme), która odbędzie się w Kownie.

Tematyka kursu – „Sustainable Agriculture for Rural Development”

Kurs skierowany jest do studentów I i II cyklu studiów. Pierwszeństwo mają studenci kierunków związanych z: ekonomią, finansami i rachunkowością, zarządzaniem obszarami wiejskimi oraz studenci kierunków związanych z rolnictwem.

Wymagania językowe: język angielski poziom B2

Kurs składa się z dwóch części:
Komponent wirtualny (on-line) – 14 listopada 2023
Komponent fizyczny – 20-24 listopada 2023, miejsce: Kowno (Litwa)

Zakwaterowanie: jedno, dwu i trzyosobowe pokoje w hotelu, koszt od 17 EUR do 30 EUR za nocleg, zależnie od typu pokoju. Każdy uczestnik pokrywa koszt zakwaterowania z otrzymanego dofinansowania z programu Erasmus+.

Finansowanie: program Erasmus+ 70 EUR/dzień, tylko na czas fizycznego pobytu na Litwie (na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, posiłków).

Do kiedy można się zgłosić: do 13 października 2023 r.
Ustalona zostanie lista rankingowa według zgodności kierunku studiów z tematyką kursu, oceny wyników w nauce oraz znajomości języka angielskiego. Informacja na temat nominowanych studentów zostanie wysłana do Vytautas Magnus University. Zaakceptowani kandydaci zostaną poinformowani o tym fakcie mailowo.

Gdzie się zgłosić: Biuro Mobilności Akademickiej UP w Lublinie – Budynek Biblioteki Głównej, p. 309, III piętro.

Więcej informacji dotyczących tematyki kursu oraz dane kontaktowe do osób z Vytautas Magnaus University dostępne w ulotce do pobrania poniżej:

ulotka informacyjna "Sustainable Agriculture for Rural Development"
Zobacz