Pracownia gastronomiczna

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii
ul. Skromna 8, 20-704 Lublin

Osoba do kontaktu:
dr inż. Monika Michalak-Majewska
tel. 81 46 23 309
w godz. 9 – 15
e-mail: