Wydział Biologii Środowiskowej

Struktura i pracownicy

Wyszukiwarka
kontaktów

wprowadź nazwisko lub jednostkę lub nr telefonu

Wydział Biologii Środowiskowej

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej
Profesorowie

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan

Profesor
Prodziekan Wydziału Biologii Środowiskowej
Profesorowie

Prof. dr hab. Bożena Denisow

Profesor
Dziekanat Wydziału Biologii Środowiskowej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista

mgr Kazimiera Blaim

Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista
Specjaliści

mgr Monika Baltyn

specjalista
Katedra Biofizyki
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-69-19, 81-445-65-85
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska

Kierownik Katedry, Profesor
asystenci

mgr inż. Lidia Ślusarczyk

asystent
> Zakład Biofizyki Molekularnej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Arkadiusz Matwijczuk

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
asystenci

dr Grzegorz Czernel

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Piotr Ścibak

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456892
> Zakład Fizyki Stosowanej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-69-19
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska

Kierownik Zakładu, Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Krzysztof Kornarzyński

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

dr inż. Agata Dziwulska-Hunek

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Alicja Matwijczuk

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
> Pracownia Biomechaniki
Kierownik Pracowni Profesor uczelni

dr hab. Siemowit Muszyński

Kierownik Pracowni Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Marta Arczewska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Izabela Świetlicka

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr Dominika Krakowiak

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Konrad Kania

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456892

mgr Agnieszka Kornarzyńska-Gregorowicz

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

dr hab. inż. Andrzej Stępniewski

Profesor emerytowany
Tel. 814456899
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Bożena Denisow

Kierownik Katedry, Profesor
doktorant

mgr inż. Maria Stasińska-Jakubas

doktorant
> Zakład Aerobiologii
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Agata Konarska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Aneta Sulborska-Różycka

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Monika Gieroba

specjalista inżynieryjno-techniczny
> Zakład Biologii Roślin
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Bożena Denisow

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Mirosława Chwil

Profesor uczelni

dr hab. Marzena Masierowska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Małgorzata Bożek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Marta Dmitruk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Ernest Stawiarz

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści badawczo-techniczni

dr inż. Monika Strzałkowska-Abramek

specjalista badawczo-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska

Profesor emerytowany
Tel. 814456509

dr hab. Anna Wróblewska

Profesor emerytowany
> Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Renata Matraszek-Gawron

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Sławomir Michałek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Katarzyna Rubinowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Agnieszka Szczurowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Weronika Woch

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Edward Borowski

Profesor emerytowany
Tel. 814456706

Prof. dr hab. Maria Szymańska

Profesor emerytowany
Tel. 814456617

dr hab. Władysław Michałek

Profesor emerytowany
Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Aneta Strachecka

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Tel. 814456522 / kom. 505 991 615
Profesorowie

Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Maciej Grzybek

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Barbara Banach-Albińska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr Patrycja Skowronek

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Milena Jaremek

specjalista inżynieryjno-techniczny
doktorant

mgr Maciej Bryś

doktorant

mgr Patrycja Skowronek

doktorant
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan

Kierownik Katedry, Profesor
Tel. 814610061 w. 305
Profesorowie uczelni

dr hab. Małgorzata Adamczuk

Profesor uczelni
Tel. 814610061 w. 318

dr hab. Andrzej Demetraki-Paleolog

Profesor uczelni
Tel. 814610061 w. 319
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Jacek Rechulicz

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Tel. 814610061 w. 321
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Anna Kaczorowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w. 319

dr Wojciech Płaska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w. 309
asystenci

mgr Aleksandra Bartkowska

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Michał Niedźwiecki

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814610061 wew. 313

dr inż. Beata Żuraw

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814610061 w. 304
doktorant

mgr inż. Julia Wójcik-Madej

doktorant
Tel. 814610061 w. 320
> Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Tel. 814610061 w. 320
Profesorowie uczelni

dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk

Profesor uczelni
Tel. 814610061 w. 310
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Beata Ferencz

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w. 317

dr inż. Joanna Sender

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w. 323
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Monika Żybura

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814610061 w. 304
> Zakład Hydrobotaniki
Adres: ul. B. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Magdalena Pogorzelec

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Tel. 814610061 w. 308
Profesorowie

Prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska

Profesor
Tel. 814610061 w. 306
Profesorowie uczelni

dr hab. Adam Bownik

Profesor uczelni
Tel. 814610061 w. 307

dr hab. Wojciech Pęczuła

Profesor uczelni
Tel. 814610061 w. 311
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Magdalena Toporowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w. 309
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Tel. 814456962
Profesorowie uczelni

dr hab. Grzegorz Grzywaczewski

Profesor uczelni

dr hab. Ignacy Kitowski

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Marek Nieoczym

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Robert Rozwałka

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Urszula Wójcik

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Wojciech Sekuła

specjalista inżynieryjno-techniczny
doktorant

mgr inż. Aleksandra Garbacz

doktorant
> Pracownia Bioindykacji Środowiska
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Robert Stryjecki

Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Profesorowie uczelni

dr hab. Edyta Buczyńska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Katarzyna Czepiel-Mil

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Radosław Ścibior

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Witold Wawrzkiewicz

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456864