Ochrona środowiska studia niestacjonarne I stopnia

SEMESTR I

Biologia – Zoologia
Biologia – Botanika
Chemia z elementami inzynierii procesowej
Ekologia ogólna
Technologie informacyjne w ochr. środ.
Fizyka
Propedeutyka ochrony środowiska
Przedmiot humanistyczny (h) – BLOK A – Komunikacja społeczna
Przedmiot humanistyczny (h) – BLOK A – Nowoczesne techniki kształcenia
Przedmiot humanistyczny (h) – BLOK B – Podstawy public relations
Przedmiot humanistyczny (h) – BLOK B – Komunikacja interpersonalna
Język obcy 1 – angielski
Język obcy 1 – francuski
Język obcy 1 – niemiecki
Język obcy 1 – rosyjski

SEMESTR II

Podstawy analityki w ochronie środowiska
Matematyka
BHP i Ergonomia
Ochrona przyrody
Hydrologia
Mikrobiologia
Język obcy 2 – angielski
Język obcy 2 – francuski
Język obcy 2 – niemiecki
Język obcy 2 – rosyjski
Przedmiot do wyboru 1 – Bioindykacja
Przedmiot do wyboru 1 – Monitoring populacji
Przedmiot humanistyczny (h) – BLOK C – Etyka ekologiczna
Przedmiot humanistyczny (h) – BLOK C – Estetyka środowiska

SEMESTR III

Monitoring środowiska/Methods of field studies
Meteorologia i klimatologia
Genetyka środowiskowa
Biochemia
Język obcy 3 – angielski
Język obcy 3 – francuski
Język obcy 3 – niemeicki
Język obcy 3 – rosyjski
Higiena środowiska

SEMESTR IV

Leśnictwo i łowiectwo
Hydrobiologia
Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo
Technologie bioenergetyczne
Grafika inżynierska
Język obcy 4 – angielski
Język obcy 4 – francuski
Język obcy 4 – niemiecki
Język obcy 4 – rosyjski
Przedmiot do wyboru 2 – Chemizacja środowiska
Przedmiot do wyboru 2 – Metale ciężkie w środowisku

SEMESTR V

Siedliskoznawstwo
Zrównoważony rozwój
Techniki ochrony i odnowy ekosystemów lądowych
Podstawy toksykologii
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
Podstawy technologii ochrony środowiska
Ochrona powietrza
Przedmiot do wyboru 3 – Biologia molekularna
Przedmiot do wyboru 3 – Mutageneza środowiskowa

SEMESTR VI

Funkocjonowanie obszarów Natura 2000
Ekonomika ochrony środowiska
Przedmiot do wyboru 4 – Różnorodność biologiczna
Przedmiot do wyboru 4 – Ekologia krajobrazu
Przedmiot do wyboru 5 – Proekologiczne technologie produkcji
Przedmiot do wyboru 5 – Rolnicze zanieczyszczenia środowiska
Przedmiot do wyboru 6 – Ekologia małych zbiorników wodnych
Przedmiot do wyboru 6 – Rekreacyjne użytkowanie wód
Przedmiot do wyboru 7 – Ornitologia
Przedmiot do wyboru 7 – Ekologia kręgowców
Przedmiot do wyboru 8 – Biologia sanitarna
Przedmiot do wyboru 8 – Technologie utylizacji ścieków i odpadów
Przedmiot do wyboru 9 – Usługi ekosystemowe
Przedmiot do wyboru 9 – Standardy i wskaźniki jakości środowiska
Praktyka zawodowa – 4 tygodnie

SEMESTR VII

Techniki ochrony i odnowy ekosystemów wodnych
Antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska
Ochrona własności intelektualnej (h)
Teledetekcja i GIS
Techniki komputerowe w ochronie środowiska
Seminarium dyplomowe 1 (w tym 2 godz. metodyki wyszukiwania informacji naukowych)
Przedmiot do wyboru 10 – Biocenozy techniczne
Przedmiot do wyboru 10 – Ekologia mikroorganizmów wodnych
Przedmiot do wyboru 11 – Zarządzanie zasobami środowiska
Przedmiot do wyboru 11 – Programy rolno – środowiskowe i doradztwo ekologiczne

SEMESTR VIII

Środowiskowe skutki zmian klimatu
Ochrona zasobów genetycznych
Seminarium dyplomowe 2
Prawo w ochronie środowiska
Przedmiot do wyboru 12 – Studia ekologiczno – krajobrazowe
Przedmiot do wyboru 12 – Studia architektoniczno – krajobrazowe
Przedmiot do wyboru 13 – Ekologiczna produkcja żywności
Przedmiot do wyboru 13 – Analiza instrumentalna
Projekt inżynierski i egz. dyplomowy