Wydział Biologii Środowiskowej

Towarzystwa Naukowe

Wybrane Towarzystwa Naukowe – dyscyplina nauki biologiczne:

Polskie Towarzystwo Biofizyczne – ptbf.pl

Polskie Towarzystwo Botaniczne – https:/pbsociety.org.pl

Polskie Towarzystwo Entomologiczne – pte.au.poznan.pl

Polskie Towarzystwo Fykologiczne – fykologia.pl

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne – www.pth.home.pl

Polskie Towarzystwo Limnologiczne – ptlim.pl

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów – https://www.microbiology.pl

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – www.ptop.org.pl