Biologia, Specjalność: Biologia Stosowana studia stacjonarne II stopnia

SEMESTR I

Metodologia nauk przyrodniczych */Metodology of the life sciences *
Bioetyka *
Ekologia roślin
Analiza instrumentalna
Przedmiot do wyboru blok A Monitoring biologiczny
Przedmiot do wyboru blok A Inwazje hydrobiontów
Biocenozy techniczne
Genetyka człowieka
Różnorodność i ewolucja roślin
Język obcy specjalistyczny 1 – angielski
Język obcy specjalistyczny 1 – francuski
Język obcy specjalistyczny 1 – niemiecki
Język obcy specjalistyczny 1 – rosyjski
Enzymologia

SEMESTR II

Endokrynologia
Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt
Diagnostyka laboratoryjna
Przedmiot do wyboru blok B Inżynieria genetyczna
Przedmiot do wyboru blok B Podstawy genetyki sądowej
Mikrobiologia stosowana
Toksykologia
Przedmiot do wyboru 1 blok C Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji
Przedmiot do wyboru 1 blok C Fizjologiczne aspekty stresu
Przedmiot do wyboru 2 blok C Regulacja metabolizmu
Seminarium dyplomowe 1

SEMESTR III

Biostatystyka i bioinformatyka
Biotechnologia
Ekologia interakcji międzygatunkowych
Diagnostyka molekularna
Przedmiot do wyboru 1 blok D Ekologia mikroorganizmów wodnych
Przedmiot do wyboru 1 blok D  Biologiczne skutki zmian klimatu
Przedmiot do wyboru 2 blok D Starzenie – aspekty molekularne, kliniczne i psychologiczne
Przedmiot do wyboru 2 blok D Socjobiologia owadów / Sociobiology of Insects
Seminarium dyplomowe 2

SEMESTR IV

Przedmiot do wyboru 1 blok E Rośliny inwazyjne
Przedmiot do wyboru 1 blok E Biologia sanitarna
Przedmiot do wyboru 2 blok E Mikrobiologia środowiskowa
Przedmiot do wyboru 2 blok E Zoonozy – diagnostyka
Transfer wiedzy i technologii do praktyki *
Identyfikacja gatunkowa i osobnicza
Pracownia specjalizacyjna
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy