Młodzi naukowcy

zał. nr 1 wniosek o sfinansowanie projektu badawczego (PDF)
Zobacz
zał. nr 1 wniosek o sfinansowanie projektu badawczego (WORD)
Zobacz
zał. nr 2 kryteria oceny wniosków o finansowanie projektu badawczego własnego (PDF)
Zobacz
zał. nr 2 kryteria oceny wniosków o finansowanie projektu badawczego własnego (WORD)
Zobacz
Kosztorys do Projektu Badawczego
Zobacz
Wzór Raportu merytorycznego i finansowego z PB dla młodych naukowców
Zobacz
Wzór Oceny raportu
Zobacz
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 45 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 3 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców
Zobacz
REGULAMIN KONKRSU NA PROJEKTY BADAWCZE DA MŁODYCH NAUKOWCÓW
Zobacz
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 72 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. rozwoju młodych naukowców
Zobacz